fredag 3. mars 2017

Historisk god kommuneøkonomi

Kommunenes økonomiske resultater i 2016 er de beste på mange år. Driftsresultat er på mellom 4,2 og 4,4 prosent, mot et resultat på 3,2 prosent i 2015. I en pressemelding i dag fra KMD skriver vi at:

"Driftsresultatet i kommunesektoren i 2016 forventes å bli over 4 prosent, viser en undersøkelse som KS har gjort. I 2015 var driftsresultatet 3,2 prosent. Bortsett fra 2006, som også var et år med sterk skattevekst, er resultatene de høyeste i sektoren på 2000-tallet."

Det er kommunenes interesseorganisasjon KS som i forkant av årets første konsultasjonsmøte med regjeringen har gitt sin vurdering av den økonomiske situasjonen i kommunene. Tallene er basert på KS regnskapsundersøkelse. I forbindelse med presentasjonen av den i dag sa styreleder Gunn Marit Helgesen at:

"- Vi ser at kommunene bruker de ekstra pengene på en ansvarlig måte, til å styrke det økonomiske fundamentet for kommunesektoren. Mye plasseres i fond for å være rustet for fremtidige investeringsbehov og mulige renteøkninger. Det er viktig i en sektor med sterk gjeldsvekst som følge av investeringer og stadig bedre tjenester. Jeg er glad for å registrere at kommunene i tillegg til å levere bedre tjenester til innbyggerne, også fortsetter arbeidet med nødvendig effektivisering og omprioritering, sier Helgesen."

Den bedrede kommuneøkonomien de siste to årene i hvert fall tre årsaker. Det første og viktigste handler om at regjeringen og flertallet i Stortinget har prioritert vekst kommunesektoren høyt i statsbudsjettene. Det hender opposisjonspartiene hevder at kommunene er "sulteforet" og opplever "nedskjæringer". Disse tallene viser at slike påstander er ren skivebom. Tvert imot har kommunene fått større mulighet til å styrke kvaliteten på viktige velferdstjenester innenfor blant annet eldreomsorg og skole.

Den andre årsaken til bedre kommuneøkonomi er at skatteinntekter ble høyere enn forutsatt både i 2015 og 2016. Dels fordi nedturen i norsk økonomi ble litt mindre alvorlig enn fryktet. Mange bedrifter og næringer utenfor oljesektoren har klart seg godt selv om oljesektoren har hatt en nedtur. Og dels fordi det også har vært noen ekstraordinære skatteinntekter som skyldes tilpasninger til skattereformen som Stortinget har vedtatt. Inntekter som er kommet som en slags bonus på toppen av de andre inntektene, men som man ikke kan regne med at vil gjenta seg over tid.

Den tredje årsaken til at mange kommuner opplever et større driftsoverskudd er at de selv har tatt ansvar og gjennomført ulike effektiviseringstiltak. For eksempel ved å gå over til sikker digital post og ved å gjennomføre andre digitaliseringstiltak som kutter kostnader. Fordi kommunene er rammefinansiert beholder de selv gevinstene når de effektiviserer og kan bruke disse på å bedre tjenestetilbudet i kommunen, fjerne eiendomsskatt eller betale ned på gammel gjeld som ellers vil gitt mindre handlingsrom i fremtiden.