mandag 6. mars 2017

Et samfunn med høy tillit

Aftenposten har i en serie artikler den siste tiden vært på jakt etter den norske misnøyen med eksperter og eliter, spesielt den mistilliten folk i utkantene har til politikere i hovedstaden. Og naturligvis har de funnet noen som ikke er helt fornøyd.

Det som er enda mer interessant er at da Aftenposten presenterte en undersøkelse for et par uker siden som skulle kvantifisere denne misnøyen i artikkelen "Disse grafene viser hvem som føler seg dårligst representert på Stortinget", så er det mest slående hvor fornøyde folk er. De grafene de har laget viser at folket har et helt greit forhold til sine politikere.

Vi kan jo sammenligne Stortinget med kongressen i USA. I følge meningsmålingene på nettstedet realclearpolitics.com om "congressional job approval" er det nå slik at omkring 25 prosent er positive og 65 prosent negative til jobben kongressen i USA gjør. Det gir en negativ differanse på omkring 40 prosentpoeng. Aftenpostens undersøkelse av tilliten til Stortinget her i Norge viser at det bare er er omkring 25 prosent som føler at deres meninger og verdier bare i ganske liten grad eller svært liten grad er representert på Stortinget. Litt flere mener at deres meninger og verdier er representert i ganske stor eller i svært stor grad, mens omkring 40 prosent er nøytrale. Det samme høye tillitsnivået i Norge har også vært framtredende også ved andre slike undersøkelser, som Edelman Trust Barometer.

Og minst like interessant er det at Aftenpostens undersøkelse heller ikke beviser at det er noen utbredt misnøye på bygdene. Tvert imot er det slik at det høye tillitsnivået i landet generelt er omtrent like høyt i norske landkommuner som i norske byer, i følge denne undersøkelsen. Aftenposten skriver:

"Ser man på dem som føler at de i liten grad er representert, er det lite som tyder på at dette er et opprør som kommer fra bygda. Det er nesten like mange som kommer fra en landkommune som storbykommune føler at deres meninger og verdier i liten grad er representert på Stortinget. Dette svarer altså 29 prosent av dem som er fra landkommuner. Tallet for storbykommuner er 24 prosent. - Det er en marginal forskjell, mener Aarebrot."