tirsdag 29. april 2014

10 års avishistorie i en graf

Allan D. Mutter har laget en graf på sin medieblogg "Reflections of a Newsosaur" som han sier oppsummerer det vi trenger å vite om tradisjonelle aviser vs digitale plattformer de siste ti årene. Under overskriften "The plight of newspapers in a single chart" skriver han;

"The following chart is all you need to know about the breathtaking contraction of the newspaper industry that coincided with the explosive growth of digital advertising in recent years."

Tallene gjelder USA, men jeg vil tro hovedbildet er ganske sammenlignbart med utviklingen her i Norge. Det handler om annonseinntekter målt i milliarder dollar og det er tatt utgangspunkt i 2005 fordi det var året da annonseinntektene i avisene nådde sitt all-time-high på 49,4 milliarder USD. 

I 2005 hadde folk flest vært klar over internett i omtrent et tiår, men det hadde enda ikke rammet papiravisenes annonseinntekter, noe som gjorde at store mediehus insisterte på at oppkomlinger på nettet ikke ville true verken veksten og lønnsomheten på papir. Internett var et interessant supplement som skaffet noen ekstra inntekter, men ikke noe alternativ. Nå vet vi hvordan akkurat det gikk. Annonseinntektene på papir og nett for USAs aviser er på full fart ned og under halvparten av det de var for ti år siden, fra 49 milliarder USD i 2005 til 21 milliarder USD i 2013. Det er brutalt.

Så kan man jo innvende at veksten i digitale annonseinntekter, fra 13 milliarder USD i 2005 til 43 milliarder USD i 2013, mer enn oppveier nedgangen i avisinntekter. Denne inntektsveksten var enda kraftigere i 2013 enn tidligere år på grunn av økt bruk av mobilt internett. Problemet er at dette i liten grad hjelper de tradisjonelle mediebedriftene fordi det meste av inntektene går til noen helt andre. Avishusenes digitale inntekter var bare 3,4 milliarder USD i 2013, knapt 8 prosent av det totale digitale markedet. 

For ordens skyld kan det jo også være greit å nevne at Googles annonseinntekter i USA er over 21 milliarder USD. Det er høyere enn annonseinntektene til alle aviser og ukeblader til sammen. Googles globale annonseinntekter passerte 50 milliarder USD i 2013. Nå er det ikke bare Google som vokser. Facebook la for noen dager siden et kvartalsresultat med inntekter på 2,5 milliarder dollar for første kvartal 2014, en omsetningsvekst på 72 prosent fra tilsvarende kvartal i 2013. Det mest interessante ved Facebooks tall var at annonseinntektene på mobil nå har vokst til 59 prosent av Facebooks totale inntekter, opp fra 30 prosent for et år siden.