torsdag 24. april 2014

BuildingSMART

I dag hadde jeg gleden av å holde åpningsinnlegget på BuildingSMART-konferansen 2014. BuildingSMART er en samarbeidsarena der virksomheter i privat og offentlig sektor bygger en felles plattform for digitalisering og økt produktivitet i bygge- og eiendomsnæringen. Byggenæringen sliter med svak produktivitetsutvikling og satsingen de nå gjør på digitalisering er et spennende og viktig tema som jeg helt sikkert vil komme tilbake til her på bloggen.

Som en begynnelse kan det være nyttig å se på denne enkle innføringen i hva dette handler om, i form av en video fra BuildingSmart Norge.