torsdag 10. april 2014

Norsk mediebarometer 2013

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har nok en gang gitt ut sin årlige undersøkelse av nordmenns medievaner, i Norsk mediebarometer 2013. Det er en grundig undersøkelse som kartlegger hvordan befolkningens bruk av ulike medier har endret seg over tid, der en både ser på hvor mange som bruker ulike medier daglig og hvor mye tid vi bruker på de ulike mediene hver dag.

Da jeg for et år siden blogget om Norsk Mediebarometer 2012 skrev jeg om en spesiell todeling vi ser når det gjelder medievaner. Mens vi i noen deler av mediemarkedet ser at tradisjonelle medier erstattes av nett-, brett- og mobilbaserte medier i et veldig raskt tempo, er det noen tradisjonelle medier som er mer eller mindre upåvirket. eller til og med vokser.

For å ta det siste først: Nordmenn fortsetter å høre på radio, lese bøker og gå på kino, til tross for at vi bruker internett stadig mer. 59 prosent hører radio en gjennomsnittsdag , omtrent de samme som for både 10 år siden og 20 år siden. 25 prosent leser bøker en gjennomsnittsdag. Det er faktisk opp fra 18 prosent for 20 år siden. Også kino øker litt i popularitet. 73 prosent har vært på kino i løpet av det siste året. I 1994 var det 61 prosent.

Når det gjelder TV og aviser er det derimot en raskt fallende oppslutning. Andelen som ser på fjernsyn daglig er 74 prosent, mot 77 prosent i 2012 og 81 prosent i 201. Tidsbruken faller også. I 2013 så vi gjennomsnittlig 132 minutter TV daglig mot 157 minutter i 2012. Avislesing på papir har gått ned over mye lengre tid, I 2013 leste 51 prosent en avis en gjennomsnittsdag. I 1994 var det 85 prosent. 8 prosent leser ukeblader en gjennomsnittsdag, ned fra 22 prosent i 1994.

Når noe går ned er det noe annet som går opp. Veksten i mediebruk har skjedd innenfor alle mulige medie og underholdningstilbud som har med internett å gjøre, Bruken av internett har vokst jevnt helt siden midt på 90-tallet, og man skulle kanskje tro den ville stagnere snart, men nettbrett og smarttelefoner gjør at veksten øker igjen. Internett har nå passert TV som det mediet flest personer bruker daglig. En gjennomsnittsdag er 85 prosent på internett, opp fra 80 prosent i 2012 og 44 prosent i 2004. Vi brukte 112 minutter på internett i 2013 mot 95 minutter i 2012 og 33 minutter i 2004.

Veksten i bruken av internett har naturligvis en sammenheng med det vi eier av nettbrett og smarttelefoner. Andelen med tilgang til PC hjemme er 96 prosent og har vært høy lenge, men andelen med tilgang til nettbrett var 61 prosent i 2013, opp fra 37 prosent i 2012. Men det er smarttelefon som må ta ansvaret for de aller største endringene i medievanene den siste tiden. 73 prosent hadde smarttelefon i 2013, mot 57 prosent i 2012. Og den ble brukt aktivt: Hele 54 prosent av befolkningen brukte internett på mobilen i en gjennomsnittsdag i 2013, mot 35 prosent i 2012 og 25 prosent i 2011.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar