mandag 8. februar 2010

Slipp offentlige data fri

Det skjer spennende ting internasjonalt nå når det gjelder å slippe fri offentlige data. The Economist har skrevet en bra artikkel i siste nummer med følgende oppsummerende ingress:

"In several countries more official data are being issued in raw form so that anybody can use them. This forces bureaucrats and creative types to interact in new ways."

Artikkelen sier mye fornuftig, for eksempel om hvorfor datasett med geografiske lokasjonsdata ofte er mer verdifulle enn kronologiske lister når man skal finne et mønster i et sett hendelser, som for eksempel innbrudd eller trafikkulykker. Når staten legger ut datasettene åpent kan innovatører ute i bedrifter eller non-profit organisasjoner utvikle nye tjenester på toppen, tjenester byråkratene i offentlige etater aldri ville klart å finne på selv. På denne måten kan verdien av dataene for samfunnet bli mange ganger høyere enn om myndighetene holder dem for seg selv eller prøver å selge dem. Som The Economist skriver:

"Apart from their political uses, openly available data (about the weather, say, or from global positioning satellites) have proved valuable to many people. The British initiative, led by Sir Tim Berners-Lee, inventor of the world wide web, reflects his belief that any data can be useful."

Og samspillet regjeringen i UK har med webbens far Tim Berners-Lee har nok vært viktig for å løfte dette temaet høyt opp på den politiske dagsorden. Britene lanserte sitt nettsted data.gov.uk like før jul. Der er det til nå lagt ut 3000 datasett akkurat slik it-folket vil ha dem, som maskinlesbare rådata som kan flyttes direkte inn i andre programmer. Tim Berners-Lee og Nigel Shadbolt skrev kronikken Our Manifesto for Government Data i The Guardian den dagen nettstedet ble lansert. En veldig god oppsummering av hva dette handler om. Her skriver de blant annet:

"It's re-use of data in new - and often unexpected - ways that creates both social value and opportunities for economic growth. It's not our job to say where data might be useful; it's our job to unleash it and allow businesses and independent developers to build innovative services which they can then deliver to users. That's the story of technology through the years - and the way the World Wide Web itself has grown over the last twenty years."

Også USA har sitt prosjekt for å frigjøre offentlig innsamlede data på nettstedet data.gov. I både England og USA er dette blitt ganske høyprofilerte initiativer som Gordon Brown og Barack Obama har gitt sin offentlige tilslutning til. Man kan lese mer om både det britiske og det amerikanske nettstedet på NRK Beta. Og The Guardian har laget en slags felles portal med inngang til alle offentlige nettsteder som tilbyr datasett med offentlige data. Som en ser er det i tillegg til UK og USA (inkludert flere delstater) også slik at Australia, Canada og New Zealand er aktive på dette området.

Hva med Norge? Et bra nettsted der man kan lese om hva som burde gjøres i Norge, men som i liten grad skjer er Voxpublica.no. De har blant annet skrevet et slags norsk manifest om saken, om Ti tiltak for frigjøre offentlige data i Norge. Her finner man også en prosjektrapport fra Universitetet i Bergen som går dypere inn i temaet med tittelen "Fakta først - viderebruk av datakilder i offentlig sektor". Et grundig stykke arbeid fra et miljø som gjør en viktig jobb når det gjelder å vise hvorfor og hvordan vi bør slippe fri offentlige data.

Som en vil forstå er det fortsatt ganske mye ugjort på dette området her i landet. Og dermed massevis av urealiserte muligheter for å lage nye innovative tjenester til glede for både befolkningen og innovatører i næringslivet som kan utnytte dette kommersielt. Vi får prøve å påvirke den nye Fornyingsministeren slik at hun får øye på mulighetene på dette området.

2 kommentarer :

 1. Takk for omtalen. Her er en fersk rapport fra nylig avholdt konferanse om temaet i København.

  SvarSlett
 2. Betimelig kommentar, vi som er bidragsytere til Wikipedia på bokmål/riksmål og andre språkversjoner savner sårt mange offentlige bidrag, som de enorme mengder bilder som offentlig finansierte museer har tilgjengelig.

  Det er relativt vanlig at man for å illustrere en artikkel på Wikipedia må velge et bilde fra en amerikansk offentlig institusjon, fordi de er fritt tilgjengelig, trist men sant.

  Ulf Larsen
  Frivillig bidragsyter
  Wikipedia/Wikimedia

  SvarSlett