torsdag 11. februar 2010

Connectivity Scorecard - Norge i verdenstoppen

En ny rangering av ulike land i forhold til kommunikasjons-infrastruktur og bruk av kommunikasjonsteknologi ble lagt fram i dag (egen webside her). Og ikke overraskende er både Norge og de øvrige nordiske landene høyt oppe på listen.

Sverige troner aller øverst på listen som rangerer "innovasjonsdrevne økonomier". Så kommer Norge og USA . Deretter følger Danmark, Nederland og Finland. Hele listen på 25 land er her. Her vil man også finne rangeringen av "resource-driven economies", med Malaysia på topp foran Tyrkia, Chile og Sør Afrika. Klikker man på navnet på landet kan man lese mer om sterke og svake sider.

Det er Nokia Siemens Networks som er oppdragsgiver, og underøkelsen er gjennomført av Professor Leonard Waverman, dekan ved Haskayne School of Business ved University of Calgary og konsulentselskapet LECG. Det er en rekke ulike indikatorer. Blant indikatorene finner vi ting som antall sendte sms-meldinger pr innbygger, antall nettbankbrukere, andel skoler med bredbånd, andel av husholdningene som har PC, netthandel som andel av all handel og forskning som andel av landets BNP.

Det er en egen oppsummerende delrapport om Norges sterke og svake sider. Norge scorer svært høyt innen alt som har med anvendelse av kommunikasjonsteknoloigi, både hos privatbrukere, i næringslivet og i noen grad også hos myndighetene.

"Norway performs best in consumer usage and skills, where it clinches the top score of 0.82. The country reports the highest usage rate of online banking as well as adoption of e-commerce. Norway also has the highest proportion of frequent internet users per 100 individuals (...) Norway also packs in a strong performance across all metrics of the business usage and skills subcategory. IT services spending by Norwegian businesses is relatively high and so is the internetpresence among its companies and the proportion of electronic transactions among overall businesstransactions. In fact, Norway, along with Denmark, is at the top of the table on the e-transactions metric."

Mens Norge ligger godt plassert på anvendelse og kompetanse, er det som trekker ned for Norge flere av kategoriene som har med fysisk kommunikasjonsinfrastruktur å gjøre. Sammenlignet med for eksempel Sverige er det mindre fiberbasert bredbånd. 3G-dekningen er i følge rapporten svært god, men noe dårligere enn hos de aller beste. Og som ventet trekker det ned Norge bruker mindre ressurser på forskning enn nabolandene våre og USA:

"Another weak link in Norway’s otherwise stellar performance is its business infrastructure. Here, Norwegian businesses appear to invest less in ICT hardware and software as well as ICT-relatedresearch and development (R&D) than some of its neighbors and the United States."

Det er med andre ord noen forbedringsområder. Men alt i alt kommer Norge svært godt ut i denne rangeringen. Interessant nok er flere av de landene som nå sliter aller mest med å få opp investeringene etter finanskrisen, som Hellas, Portugal og Spania, langt nede på listen. Denne sammenhengen mellom kvaliteten på informasjonsinfrastrukturen og innovasjons og omstillingsevnen i krisetider er neppe helt tilfeldig.