mandag 15. februar 2010

Jens Stoltenberg hos Opera Software for å lære


I dag tok Jens Stoltenberg, Trond Giske, Kristin Halvorsen, Liv Signe Navarsete og Rigmor Aasrud turen til Opera Software for å lære mer om hvordan det er å være en norsk kunnskaps- og teknologibedrift i global konkurranse. Noe norsk hjemmemarked for nettlesere finnes ikke, så dette er et godt eksempel på en "born global", en bedrift som måtte ut og konkurrere med de store helt fra starten.

Noe av det interessante med Opera som også dette innslaget trekker frem, er hvordan de må rekruttere blant de beste globalt for å skaffe den kompetansen de trenger. Halvparten av de ansatte er ikke-norske og så vidt jeg vet er det 40-50 ulike nasjonaliteter blant de ansatte. Og selv om Opera Software ikke er noen helt vanlig norsk småbedrift, er de et godt eksempel på hvilke utfordringer en stadig større del av næringslivet vil stå overfor, både når det gjelder konkurranse og når det gjelder å lete utenfor Norge når man skal finne kompetansen som trengs.