fredag 19. februar 2010

Produksjon av organer i en 3D bioprinter

Noe av problemet med organer i kroppen som må skiftes ut, er at det ikke uten videre er en tilgjengelig donor der når du trenger en. Pasienter må noen ganger vente i måneder og kanskje flere år. Tenk om man kunne lage kroppsdeler i en printer.

Et samarbeid mellom bedriftene Organovo og Invetech har i følge en felles pressemelding resultert i utviklingen av en bioprinter for trykking av 3D biomaterialer. I pressemeldingen fra desember heter det:

"Invetech, an innovator in new product development and custom automation for the biomedical, industrial and consumer markets, today announced that it has delivered the world's first production model 3D bio-printer to Organovo, developers of the proprietary NovoGen bioprinting technology. Organovo will supply the units to research institutions investigating human tissue repair and organ replacement. Dr. Fred Davis, president of Invetech, which has offices in San Diego and Melbourne, said, "Building human organs cell-by-cell was considered science fiction not that long ago."

The Economist skriver i dag om den enorme betydningen denne type teknologi kan få. Denne første utgaven av maskinen vil koste rundt 200 000 USD. Og det høres unektelig litt ut som science fiction:

"To start with, only simple tissues, such as skin, muscle and short stretches of blood vessels, will be made, says Keith Murphy, Organovo’s chief executive, and these will be for research purposes. Mr Murphy says, however, that the company expects that within five years, once clinical trials are complete, the printers will produce blood vessels for use as grafts in bypass surgery. With more research it should be possible to produce bigger, more complex body parts. Because the machines have the ability to make branched tubes, the technology could, for example, be used to create the networks of blood vessels needed to sustain larger printed organs, like kidneys, livers and hearts."

Nå er det naturligvis langt fram før vi kommer så langt. Det skal gjennomføres kliniske tester og skje mye mer teknologiutvikling før man er i nærheten av å lage kroppsorganer i en printer. Men dette er et viktig skritt på veien.