mandag 2. november 2009

Yrkesforbud for politikere

I dagens "Blåmandag"-spalte i Dagsavisen har jeg skrevet litt om Bjarne Håkon Hanssen og Jan-Erik Larsen som går fra sentrale politiske verv til et nytt kommunikasjonsbyrå.

Eller egentlig skriver jeg vel ikke om dem, men om den veggen av kritikk og sammenblandinger de blir møtt med. Noe er sikkert selvforskyldt, men mye av kritikken er akkurat så lite prinsipiell som Trond Nordby når han mener det er galt at en tidligere offentlig ansatt tjener penger på kunnskap han har tilegnet seg i jobben.

Det er lov å være skuffet over at sosialdemokrater begynner i privat sektor og blir konsulenter. Man kan til og med føle seg sveket. Men det er vanskelig å forby handlinger som utløser politisk skuffelse. Ut over de karantenebestemmelsene som gjelder, og som neppe medfører en særlig lang karantenetid - det er jo ferskvare dette med innsideinformasjon, så kan man ikke nekte noen å ta jobb i en privat bedrift. I Dagsavisen skriver jeg at:

"Nå er det veldig mye rart i debatten om Bjarne Håkon Hanssen. De mest bisarre reaksjonene handler om at sosialdemokrater ikke burde jobbe i privat sektor i det hele tatt, og i hvert fall ikke som konsulenter. Og flere av dem som reagerer vet åpenbart ikke mye om hva kommunikasjonsrådgivere gjør."

Jeg synes ellers at Dagsavisen har vært helt håpløst unøyaktige i sin omgang med disse problemstillingene. I en lederartikkel i forrige uke skrev for det første at: "At Hanssen skulle ha noen som helst kompetanse som PR-mann virker uforståelig." I så fall er det vel Forbrukerombudet og ikke karanteneutvalget som er rett adresse for bekymringsmeldingene. Men påstanden er rett og slett helt tullete. Selvfølgelig har Bjarne Håkon Hanssen greie på kommunikasjon. Det er jo derfor det blir debatt om hvor lang pause han må ha før han går inn i en ny jobb.

Det andre Dagsavisen hevder, og som viser hvor bisarre synspunkter kan bli når følelsen av svik blir sterk nok, er at:

"Åslaug Haga går til Norsk Industri og Karita Bekkemellem til legemiddelindustrien. Når politikere utviser så dårlig dømmekraft, er det vanskelig å tenke seg at man kan lage regler som er gode nok til å få de politisk døve og blinde til å høre og se. Men om strengere karanteneregler og langt strengere krav til åpenhet i lobby- og PR-bransjen ikke er tilstrekkelig, er det i alle fall helt nødvendige virkemidler."

Det er helt uforståelig for meg hvordan Dagsavisen kan mene at Åslaug Haga som gikk av som statsråd for over et år siden, ikke skal få bestemme selv at hun vil jobbe med å fremme norsk miljøteknologi i næringslivsorganisasjonen Norsk Industri. Da går jeg ut fra at Dagsavisen mener at politikere heller ikke kan jobbe for LO eller i mediebedrifter, fordi disse også vil kunne dra nytte av kunnskapen tidligere politikere tar med seg. Eller er det bare noen typer virksomheter Dagsavisen vil innføre yrkesforbud i forhold til?