onsdag 11. november 2009

Hans Rosling om utviklingsland og utviklede land


Hans Rosling, lege og forsker ved Karolinska, var i US State Department i sommer og snakket om utviklingsland og utviklede land. Rosling er en slags rockestjerne innen helse- og levekårsdata. Dette foredraget er et av de aller beste jeg kan huske å ha sett noen gang, og er lagt ut på TED.com.

Roslings spesialitet er å bruke empiriske data (og veldig pedagogisk grafikk) til å vise at våre mentale bilder ikke alltid stemmer med det dataene sier om virkeligheten. Og som han sier: "Does your mindset correspond with my data set? If not, one of them needs upgrading.".

I følge Rosling er verdensbildet vårt preget av hvordan verden så ut sånn omtrent i 1950 da det var utviklingsland og utviklede land. I utviklingsland lever man korte liv i store familier. I utviklede land lever man lange liv i små familier. Men det har skjedd mye siden den gang. I en rekke land som tidligere var fattige er levealderen nå omtrent like lang som vår. Og familiene er blitt like små.

Et lite sidepoeng her er hvordan Rosling takker amerikanske myndigheter og skattebetalere (fra ca 11 minutter ut i klippet) for å tilgjengeliggjøre disse fantastiske historiske dataene på nettet, gratis og i et format som gjør at andre kan bruke dem i ulike tjenester. Slik at for eksempel Rosling kan vise fram dette på en pedagogisk måte på gapminder.org. Helt motsatt av for eksempel Verdensbanken som også bruker skattepenger til å lage masse interessant statistikk, men velger å trykke dem i bøker som er dyre og presenterer tallene på en veldig gammeldags og "gutenbergsk" måte.