onsdag 18. november 2009

Hvilke bedrifter i verden forsker mest?

EU-kommisjonen har nå kommet med en ny utgave at sin EU Industrial R&D Investment Scoreboard (for de som har dårlig tid er det en pressemelding her).

Denne undersøkelsen måler næringslivets forskningsinnsats, ikke bare i EU, men også globalt. Og den ser på hvilke regioner, hvilke bransjer og hvilke enkeltbedrifter som leder an i verden. Næringslivet forsker stadig mer, og oppsummeringen av det store finanskriseåret 2008 er relativt optimistisk når det gjelder FoU:

"Worldwide corporate R&D investment increased by 6.9% in 2008, in spite of the economic crisis, according to the 2009 "EU Industrial R&D Investment Scoreboard" published today. With an 8.1% increase, the R&D investment growth of EU companies', defined as companies having headquarters within the EU, is significantly higher than US ones for the second year, at 5.7%, and Japanese ones, at 4.4%. (...) Companies based in emerging economies continued to show the highest R&D growth, led by China with a 40% increase, India (27.3%), Taiwan (25.1%) and Brazil (18.6%)."

Veksten i forskning i næringslivet i Kina, India og andre utviklingland er svært imponerende. Hvordan er det så med de norske bedriftene? Det er to lister bakerst i rapporten, en for de 1000 største bedriftene målt etter FoU-investeringer med hovedkontor i EU. Og en liste med de 1000 største utenfor EU. Det er ni norske bedrifter på den siste listen. Det er (plassering står først):

230 StatoilHydro (0,3 % - angir FoU utgifter i prosent av bedriftens omsetning)
411 Telenor (1,0 %)
605 Norsk Hydro (0,7 %)
615 DnBNor (1,7 %)
691 Kongsberg-gruppen (4,7 %)
753 Tandberg (8,3 %)
764 Orkla (0,7 %)
836 Kongsberg Automotive (4,6 %)
980 Eltek (5,3 %)

Disse bedriftene ville naturligvis vært høyere opp på EU-listen hvis Norge var medlem, enn på den globale listen. Statoils 230 mill Euro i FoU kostnader ville gitt en 80. plass på EU-listen og Elteks 32,6 millioner Euro ville plassert dem rundt 340. plass på EUs liste.

Det denne listen viser er vel dels at norsk næringsliv består av relativt virkelig store bedrifter, og at disse står for en ganske stor del av næringslivets forskningsinnsats. Slik er det også i andre land. Men det viser også at de største bedriftene i Norge er i andre bransjer enn de som er mest forskningsintensive. Det at man ikke har like store forskningsavdelinger internt i bedriften er for øvrig heller ikke noe bevis på at man ikke er innovativ. Innovasjon kan også skje ved at man tar i bruk kunnskap utviklet av partnere eller ved at man setter sammen kjente ting på helt nye måter, for eksempel ved å utvikle nye tjenester eller effektivisere arbeidsprosesser.

Jeg deltok på Norges Handelshøyskoles høstkonferanse om "Livet etter krisen" tidligere i dag og tenkte på den da jeg så denne EU-rangeringen. Der ble det understreket av flere at innovasjons- og omstillingsaktiviteter i bedriftene som skal få fram fremtidens produkter og tjenester pleier å øke i krisetider. Utfordringen kan være å få tilgang til kapital til slike investeringer, slik at bankenes ikke er alene om å ha innflytelse over hva man skal satse på i fremtiden.

Det klare budskapet fra flere av de svært gode foredragsholderne hos NHH var at vi ikke må bremse omstillingen fordi det er krise. Krisen er en god anledning til å drive strukturendringer og innovasjon. Det staten må bidra til å styrke er kunnskapen og forskningen som bidrar til å bygge fremtidens næringsliv. Staten kan gjennom sin næringspolitikk bidra til å risikoavlaste de virkelig gode og fremtidsrettede prosjektene som får problemer hvis man skal overlate til bankene alene å avgjøre hvem som får tilgang til kapital. Lasse B. Lien fra NHH og Karen Helene Ulltveit-Moe fra UiO holdt begge spissformulerte og gode innlegg om hvorfor vi trenger mer og ikke mindre darwinisme i norsk næringspolitikk. Det er når arbeidsplassene flyttes fra lavproduktive til høyproduktive næringer og bedrifter vi lykkes. Kunnskap er nøkkelen til å det til.

Og svaret på spørsmålet om hvilken bedrift i verden som forsker mest er Toyota Motors (7,6 milliarder Euro i årlig FoU). Foran Microsoft og Volkswagen. Hele listen over topp 50 globalt er på side 22 i rapporten.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar