torsdag 6. mai 2021

Økt digitalisering under pandemien

Vi har alle sett hvordan digitaliseringstempoet har økt gjennom koronatiden. Vi deltar på digitale møter, jobber digitalt fra hjemmekontor og mange bruker ulike nyutviklede digitale løsninger for å kommunisere med det offentlige, for eksempel for å søke om penger fra en kompensasjonsordning.

Men selv om vi vet at Norge er digitalisert i et rekordtempo, er det greit å gå det dokumenter. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører jevnlig undersøkelser om digitalisering i offentlig sektor og i år har de stilt noen tilleggsspørsmål om statens og kommunenes digitalisering i koronatiden.

Svarene viser at det har skjedd mer enn vanlig i både stat og kommune. 78 prosent av de statlige virksomhetene og 82 prosent av kommunene svarer at de har økt digitaliseringstakten i koronatiden. 83 prosent av kommunene og 78 prosent av de statlige virksomhetene svarer at utgiftene til IKT har økt. På spørsmålet om det er en økning i satstingen på å utvikle digitale tjeneste svarer 76 prosent av kommunene og 73 prosent av de statlige virksomhetene bekreftende.

Men aller høyest andel som bekrefter økt digitalisering er det på spørsmålet om økt bruk av fjernarbeidsløsninger. 98 prosent i staten og 94 prosent i kommunene svarer bekreftende på det. Kanskje ikke spesielt overraskende når hele det siste året har handlet mye om teams-møter og zoom-møter fra hjemmekontoret.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar