mandag 24. mai 2021

Den globale usikkerheten faller

Jeg har nylig blogget om indikatorer som viser at optimismen er igjen er større enn pessimismen i USA, for første gang siden før pandemien. Nye norske tall viste det samme for noen dager siden. Følelsen av at vi nå er på vei inn i en opptur brer om seg, og det er bra, ikke minst for næringsliv som skal investere.

Det vinnes også mer avanserte indikatorer som bygger opp under samme virkelighetsoppfatning. I artikkelen "Global uncertainty is on the wane" skriver the Economist om den kvartalsvise rapporten World Uncertainty Index som bruker tekstanalyser som teller bruken av begrepet usikkerhet i landanalyser for 143 land. Da får man også fanget opp endringer raskere enn rene BNP-analyser fordi det tar tid før BNP-tall foreligger i mange land.

Denne rapporten viser nå at usikkerheten nå er på det laveste nivået på 14 år. Og som grafen over viser var usikkerheten om den fremtidige utviklingen på det høyeste nivået som noen gang er målt i første kvartal 2020. Det kan kanskje virke litt overraskende at med så gode tall for første kvartal 2021, men det har nok med at vi nå ser at vaksiner virker og at det bare er et tidsspørsmål før ting er ganske normale igjen.

Så minner The Economist oss også om at denne forbedringen ikke bare har med pandemi å gjøre. Også rett i forkant av pandemien var det mye å være bekymret for, med en uavklart Brexit og med en president i USA som ikke var helt lett å forutsi hva kunne finne på. The Economist skriver:

"By this measure the outlook was murky even before covid. Mr Ahir and his colleagues reckon that two previous events—Britain’s chaotic exit from the EU and the American presidency of Donald Trump—may have increased uncertainty from its 1996-2010 average by as much as 10% and 20%, respectively. The pandemic pushed it higher still. By the first quarter of 2020 uncertainty had surpassed levels reached during the 9/11 attacks and the euro-zone sovereign-debt crisis. But by the time Mr Trump was voted out of office in November, and Britain had struck a Brexit deal with the EU in the final days of 2020, the uncertainty index had already begun to fall. That decline may have been helped, too, by the first announcement of an effective vaccine by Pfizer-BioNTech on November 9th. As rich countries rolled out inoculation programmes in short order in the first quarter of this year, it tumbled below its long-run average."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar