onsdag 26. mai 2021

Innvandringen falt i 2020

Innvandringen til Norge i 2020 var den laveste på veldig lenge. 24 438 personer innvandret til landet, 36 prosent færre enn i 2019 og 52 prosent færre enn i 2010.

Nå er ikke nedgangen spesielt overraskende med tanke på at Norge fra midten av mars og ut pandemiåret 2020 har vært ganske stengt. Men det er uansett interessant å se på hva tallene viser om hvilke kategorier innvandring som har falt mest. Det er jo ulike grunner til at folk kommer til Norge. Siden 1990 har de to største gruppene innvandrere til Norge vært arbeidsinnvandrere og folk som er gjenforent med familiemedlemmer i Norge. Noe mindre er innvandring på grunn av flukt (asylsøkere og flyktninger).

Tallene for 2020 viser at det kom 33 prosent færre arbeidsinnvandrere til Norge. Med 11 137 personer var dette likevel den største gruppen som kom. Antall innvandrere med familie i Norge var 8296, en nedgang på 35 prosent. Antall personer som kom på grunn av flukt falt enda mer og var 43 prosent lavere i 2020 enn i 2019. Mens antall personer som innvandret på grunn av utdanning var hele 48 prosent lavere.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar