onsdag 19. mai 2021

Flere barnefødsler i 1. kvartal

"Overraskende økning i fruktbarheten", skriver SSB i en nyhetssak denne uken. Og de kunne lagt til "gledelig". For det er både overraskende og gledelig at det første kvartal i 2021 ble født flere barn enn i noe førstekvartal siden 2016.

Fødselstallet i Norge har vært på vei ned gjennom flere år. Kvinner i Norge er eldre enn før når de får barn for første gang og de får færre barn enn før. Men en pandemi i tillegg som skaper usikkerhet om fremtiden skulle man tro at det er enda færre som velger å få barn akkurat nå. Slik har det vært i andre land land. Men slik er det ikke i Norge.

De nye norske tallene for første kvartal, ni måneder etter andre kvartal 2020 da vi hadde den mest omfattende nedstengingen, viser en vekst i antall barnefødsler i Norge. SSB skiver:

"I løpet av årets tre første måneder ble det født 13 700 barn i Norge. Det er nesten 700 flere barn enn i 1. kvartal 2020, viser nye kvartalstall fra statistikken Befolkning. Det har som kjent vært fallende fruktbarhet i Norge i over ti år, og det er fire år siden sist vi hadde fødselstall på nivå med dette i et førstekvartal. Økningen begynte allerede i desember i fjor, og fortsatte gjennom januar, februar og mars."

Tallene viser at det er en litt ulik trend i ulike aldergrupper. Mens nedgangen i antall fødsler fortsatte blant kvinner under 29 år var det en kraftig økning i antall barnefødsler blant kvinner fra 29 år og oppover, spesielt i aldersgruppen 30-34 år, som er aldergruppen der flest får barn. SSB skriver:

"Økningen i antallet fødsler skjer for kvinner i alle aldre fra 29 år og oppover. Kvinner i alderen 30-34 år står for den desidert største økningen. Sammenlignet med samme periode i 2020 fikk kvinnene i denne aldersgruppen 1000 flere barn i 1. kvartal i år. I årets tre første måneder fikk 30-34 åringer 4 452 barn i 2020, mens de i 2021 fikk 5 445. Også for kvinner over 35 år er det en liten økning i antall fødsler. For aldersgruppene under 30 år går fødselstallene fremdeles ned. Særlig stor er nedgangen i antall fødsler for kvinner mellom 20 og 24 år. Dette er en utvikling som har pågått i flere år, og tallene for 1. kvartal i år er derfor i tråd med trenden."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar