søndag 30. mai 2021

Den svenske voldsbølgen

Det er en veldig interessant sak i Aftenposten i dag med overskriften "Sverige var et av Europas fredeligste land. Nå topper de den svært negative listen". Den handler om hvordan det fredelige og rolige Sverige går gått i motsatt retning av alle andre europeiske land de siste årene og har hatt en vekst i voldelig kriminalitet, spesielt med skytevåpen. Aftenposten skriver:

"Mens Sverige siden midten av 2000-tallet har opplevd en økning i dødelig vold med skytevåpen, kan ingen andre europeiske land vise til den samme utviklingen. Tvert om: De fleste andre steder går tallene nedover. Mens de fleste vesteuropeiske land nådde toppen for drap med skytevåpen på 80- og 90-tallet, endret det seg for Sverige i 2013. Det kommer frem av en ny rapport fra Brottsförebyggande rådet (Brå), et statlig organ som gir svenske politikere og beslutningtakere råd for hvordan de skal bekjempe kriminalitet."

Drap med skytevåpen er svært sjeldne i Europa, og der det har vært mer vanlig har antallet gått kraftig ned, som i de baltiske landene. Det er nå i gjennomsnitt 1,6 personer pr million innbyggere som blir drept med skytevåpen i Europa. I Sverige er det 4 pr million og økende.

En svensk forsker som siteres i artikkelen peker på tre årsaker: Fremveksten av voldelige kriminelle nettverk, dårlig integrering av innvandrere og en boligpolitikk som har gitt sosial segregering. Det høres ut som gode og fornuftige forklaringer. Men det er kanskje ikke helt fritt for ideologisk ønsketenking når "fritt skolevalg" trekkes frem som en viktig delforklaring. Et godt kritisk kontrollspørsmål kunne da være om alle de andre landene i undersøkelsen, der den voldelige kriminaliteten har falt, har gått i retning av mindre frie utdanningsvalg. Jeg er nokså sikker på at det ikke er slik.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar