mandag 31. mai 2021

94 100 helt arbeidsledige

Arbeidsledigheten i Norge er på vei nedover igjen. For første gang siden mars 2020 er antall helt arbeidsledige under 100 000. Etter at nedgangen flatet litt ut i forbindelse med andre smittebølge og nye innstramminger på slutten av fjoråret og inn i 2021, ser vi nå de positive effektene av at butikker og utesteder kunne åpne opp igjen i de mest folkerike dele av landet. 

NAVs månedstall for ledigheten i mai fanger opp bedringen i smittesituasjonen i Viken i løpet av mai, mens lettelsene i Oslo først vil synes i juni-tallene. NAV skriver på sine nettsider at:

"– Det har vært en stor nedgang i antallet arbeidssøkere den siste måneden, etter at smittevernstiltakene har blitt lettet på flere steder. Men effekten av de siste nasjonale lettelsene og gjenåpningen i Oslo blir synlig først neste måned, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

94 100 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av mai, noe som utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 111 600 personer, eller 3,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 72 300 registrert som delvis ledige."

Som jeg har vært inne på er på bloggen tidligere er denne krisen veldig ulike andre kriser vi har hatt i nyere tid i Norge ved at den rammer veldig ulikt. En pandemi rammer tett befolkede områder hardere enn spredt befolkede områder og den rammer næringer der hele poenget er at folk gjør ting sammen, som servering, overnatting og kultur, særlig hardt, mens en rekke næringer andre næringer i liten grad er berørt. NAV skriver:

"Ved utgangen av mai var andelen helt ledige høyest innen reiseliv og transport, med 10,1 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen undervisning og akademiske yrker, begge med 0,9 prosent. Antallet arbeidssøkere har falt i alle fylker den siste måneden, justert for normale sesongvariasjoner. Nedgangen har vært størst i Viken (-8 %). Antall helt ledige falt kraftig, mens antall delvis ledige økte noe. Antall arbeidssøkere falt også kraftig i Vestfold og Telemark, samt Oslo. Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo, med 5,2 prosent, og lavest i Nordland med 2,2 prosent."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar