onsdag 14. april 2021

Rekordmange fagskolestudenter

Høyere yrkesfaglig utdanning er det et stort behov for i samfunnet, blant annet innenfor helsefag, tekniske fag og ulike kreative fag, med et er en type utdanning som tidligere ikke fikk den oppmerksomheten og anerkjennelsen den fortjener.

Det har heldigvis endret seg kraftig de siste årene og SSBs nyeste fagskolestatistikk viser at det i fjor var  22 369 studenter i fagskoler, 4500 flere enn året før og dobbelt så mange som i 2011. Fagskolene har vokst frem som en stadig viktigere del av utdanningssystemet.

Faglig er det tekniske fag og håndverksfag som er størst med over 9000 studenter, og det store flertallet er i 2-årige utdanninger. Innen helsefag er det 5400 studenter, og de fleste i ettårige utdanninger, Mens økonomiske og administrative fag og i estetiske og kreative fag begge har over 2000 studenter. Kjønnsfordelingen er ganske jevn når vi ser fagskolene under ett, med 47 prosent kvinner og 53 prosent menn, men kjønnsfordelingen mellom utdanningene er veldig skjev. Tekniske fag er sterkt dominert av menn, mens helsefag er like sterkt dominert av kvinner.

Et særtrekk ved fagskolene er den høye andelen private skoler, som er langt høyer enn for videregående skoler og høyere utdanning ellers. 53 prosent av studentene studerer ved private fagskoler, mens 47 prosent er tilknyttet offentlige fagskoler.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar