fredag 30. april 2021

Litt nedgang i arbeidsledigheten

Sammenligner vi Norge med de fleste andre land, har vi klart oss gjennom koronakrisen med lavere arbeidsledighet enn det som er vanlig.  Det til tross for norske smitteverntiltak som har vært ganske strenge og gitt lavere smittetall enn de aller fleste andre land i Europa.

Men dette med arbeidsledighet er selvsagt relativt. Det er store forskjeller på hvor hardt virksomheter er rammet. Dette er en type krise som ikke rammer alle likt. Det er forskjeller mellom kommuner og landsdeler. Men aller størst forskjell er det mellom ulike næringer. Mens noen har kunnet fortsette mer eller mindre som normalt, har andre måtte stenge helt ned i lange perioder.

Når man regner et gjennomsnitt av disse ulike utslagene får man den statistikken NAV produserer hver måned og som forteller hvor menge som er helt arbeidsledige og delvis ledige, samt hvor mange som er permittert og hvor mange som er på ulike tiltak. Tallene for april viser at det har vært en svak nedgang i ledigheten, og noe annet var ved heller ikke å forvente når det gjennom april har vært opprettholdt ganske strenge smitteverntiltak i de tettest befolkede delene av landet. NAV skriver på nettsiden at:

"113 300 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av april, noe som utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 131 400 personer, eller 4,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 71 100 registrert som delvis ledige. 39 000 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 38 300 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 2,7 prosent av arbeidsstyrken."

Dette betyr at det var 2100 færre arbeidssøkere i april enn det var i mars, en liten nedgang. Og på den oppmuntrende siden var det største nedgang i aldersgruppen under 30 år der antall arbeidssøkere falt med 1 400 personer i april, ifølge NAVs tall . Så er det som vi vet veldig store variasjoner i antall ledige mellom ulike bransjer. Innenfor undervisning var vare 1 prosent ledige samtidig som det var utlyst 5200 ledige stillinger. Mens det i reiselivs- og transportyrker var 12.3 prosent arbeidsledige.

Hva så med geografien? Andelen helt arbeidsledige er klart høyest i Oslo med 6,2 prosent, foran Viken med 4,9 prosent. Mens det i andre deler av landet er slik at de nå har Europas laveste arbeidsledighet. I Nordland er den nede i 2,6 prosent, i Trøndelag 2,7 prosent og i Innlandet, Troms og Finnmark og Møre og Romsdal er den på 2,8 prosent.  

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar