tirsdag 20. april 2021

Digital møteslitasje

Etter et år med koronabegrensninger kjenner nok de fleste som har bidratt til å holde virksomheten i gang, med med med digitale verktøy og møtearenaer, at de er litt lei av Teams og Zoom og denslags. Men skal vi tro forskning fra universitetet i Gøteborg er ikke denne slitasjen jevnt fordelt. Kvinner er blitt mer slitne enn menn.

Det er The Economist som skriver om dette i artikkelen "A new study suggests that “Zoom fatigue” is worse for women than men" Der skriver de at:

"New research suggests that the condition is more prevalent among women than men. A team of researchers led by Géraldine Fauville at the University of Gothenburg surveyed some 10,500 people about their experience with video conferences during the pandemic. Using their own Zoom Exhaustion and Fatigue (ZEF) scale, which assesses exhaustion on various measures, the researchers found that around 14% of the women in their sample reported feeling very to extremely fatigued, compared with less than 6% of men."

I følge denne forskningen er ikke årsaken at kvinner er mindre digitale, eller at det er forskjeller i antall møter, men at kvinner i gjennomsnitt har lengre møter og tar kortere pauser mellom møtene. Og så er det ikke bare når det gjelder kjønn denne undersøkelsen har registrert forskjeller. De yngste er mer lei enn de som er litt endre. Minoriteter er mer lei enn hvite. Og introverte er mer lei av Teams og Zoom enn ekstroverte. 

Så er det vel ikke slik at disse forskjellene ikke er så helt ulike noen forskjeller vi ser i andre sammenhenger i arbeidslivet, og skyldes litt andre ting enn de digitale verktøyene i seg selv. Men kanskje er det slik at dagens koronasituasjon forsterker noen slike ubalanser.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar