torsdag 22. april 2021

Hvor dype er the Great Lakes?

 Store deler av den østlige enden av grensen mellom USA og Canada består av ferskvann. Det er fem store innsjøer som også er viktige transportsystemer og feriemål. Men hvor store og dype er egentlig disse sjøene?

Det er nettstedet Visual Capitalist som har studert innsjøene og lage infografikk som viser dybden til de ulike delene av innsjøene, i artikkelen "Visualizing the Depth of the Great Lakes"

Størst og dypest er Lake Superior som 82 000 kvadratkilometer stor og har det dypeste punkt på 406 meter. i motsatt ende av skalaen har vi Lake Ontario og Lake Erie. Lake Ontario her minst areal med 19 000 kvadratkilometer, under en fjerdedel av Superior. Mens Lake Erie har det minst dype dypeste punktet, med bare 64 meter. Gjennomsnittsdybden til Lake Erie er bare 19 meter.

Hvordan er dette sammenlignet med Mjøsa, Norges største innsjø. Når det gjelder dybde er Mjøsa dypere enn the Great Lakes. Med en maksimal dybde på 453 meter er Mjøsa litt dypere enn Lake Superior. Men Mjøsas areal er mye mindre, 365 kvadratkilometer. 

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar