torsdag 15. april 2021

Handelsbalansen i pluss

Pandemien er ikke over, men  
tallene for norsk utenrikshandel kan tyde på at vi er tilbake til mer normale tider. Under første del av koronakrisen var både oljepris og etterspørsel lave, og også handel med en del andre varer gikk ned. I enkelte måneder i 2020 var det ikke noe handelsoverskudd i det hele tatt, noe som er svært uvanlig.

I mars i år var derimot fastlandseksporten den høyeste som noen gang er målt, mens på inntektene fra olje og gass har økt kraftig. SSB skriver dette om tallene for mars::

"Vareeksporten i mars endte på 98,1 milliarder kroner, hele 45,7 prosent mer enn i mars 2020. Fastlandseksporten var den klart høyeste noensinne målt i en måned, og det var sterk vekst også for råolje og naturgass. Nye tall for utenrikshandel med varer for mars viser at fastlandseksporten endte på 49,8 milliarder kroner. Det er en økning på 21,5 prosent fra samme måned i fjor, mens oppgangen fra februar i år var på hele 30,6 prosent. Før mars 2021 var den høyeste fastlandseksporten i en måned målt til rundt 43 milliarder kroner, i oktober 2018, og denne rekorden ble dermed ettertrykkelig slått i mars i år."

Høyere oljepriser må også ta en viktig del av æren og at handelsbalansen igjen er i et kraftig pluss. SSB skriver:

"Verdien av råoljeeksporten endte på 27,7 milliarder kroner i årets tredje måned. Dette er mer enn en dobling fra samme måned i fjor. Økningen skyldes en langt høyere oljepris: 575 kroner per fat mot 285 i mars 2020, da prisen var på vei mot bunnivået etter utbruddet av koronapandemien som ble nådd i april. I tillegg gikk antall eksporterte fat opp fra 43,9 millioner til 48,1 millioner."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar