torsdag 18. januar 2018

Statssekretær igjen

Onsdag ble jeg utnevnt til statssekretær av Kongen i statsråd, for andre gang. Fortsatt i KMD, men denne gangen for statsråd Monica Mæland. Selve beslutningen lyder:

"Statssekretær Paul Chaffey gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet."

Dette var en liten del av en større endring i regjeringen, som blant annet ble utvidet med tre statsråder og flere statssekretærer og rådgivere fra Venstre. Men også i Høyre og Fremskrittspartiet var det flere endringer. Noen nye statsråder, statsekretærer og politiske rådgivere kom inn, noen gikk ut og flere av dem som som var der fra før skiftet ansvarområde, skiftet sjef eller begge deler. 

Jeg skrev blogginnlegget "Statssekretær" etter at jeg ble utnevnt første gang 16. oktober 2013. Det var en ganske overveldende opplevelse, med en veldig bratt lærekurve. Men vi fant ut av hvordan ting fungerte ganske raskt i et fantastisk team under Jan Tore Sanners ledelse. Vi satt sammen et nytt Kommunal og moderniseringsdepartement med avdelinger som kom fra tre forskjellige tidligere departementer og brukte tiden på å fornye, forenkle og forbedre, på kommunereform, på å fange tidstyver, på digitalisering, på å få på plass byvekstavtaler, på forenklinger i plan- og bygningsloven og masse annet viktig og spennende.

Det var veldig vemodig å si farvel til Jan Tore, Kristin, Rikke og Maria som dro fra KMD for å starte arbeidet for bygge opp det nye Kunnskaps- og inkluderingsdepartementet. De er et helt enestående politisk team som jeg er stolt av å ha jobbet sammen med i over fire år. Og også Jardar, Per Willy, Anders, Anne-Karin, Grete. Bjørnar og Iris har på ulike tidspunkter vært med på dette spennende arbeidet som har bidratt til å forandre og forbedre Norge på flere områder. Det har også vært utrolig morsomt å jobbe sammen med alle disse hyggelige og flinke folkene.

Nå har en ny eier fått nøkkelen til statsrådens kontor i KMD og vi har fått en ny politisk ledelse. Det nye teamet i KMD som skal fortette jobben skal ledes at Monica Mæland, tidligere næringsminister og byrådsleder i Bergen. Hun har lang erfaring fra kommunepolitikk og kjenner også andre områder KMD har ansvaret for godt, og beskrev på nøkkeloverleveringen det å komme til KMD som å "komme hjem". I teamet ellers (de på bildet over) er Anne-Karin Olli som jeg har jobbet sammen med i politiske ledelse i KMD i tre år, Lars Jacob Hiim som har vært statsskretær for Monica i NFD og Camilla Standskog som har vært politisk rådgiver for Monica i NFD. Alle med lang erfaring fra denne regjeringen.

Den spennende nykommeren i KMDs politiske ledelse kommer fra Sørlandet og heter Aase Marthe Horrigmo. Hun har vært politisk rådgiver for Høyre ordfører Harald Furre i Kristiansand, og har helt fersk erfaring fra gjennomføringen av en stor kommunesammenslåing, men også masse andre kunnskaper og erfaringer, blant annet innenfor forsknings og innovasjon, som vi vil få glede og nytte av i det videre arbeidet vårt med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor i Norge.  

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar