onsdag 10. januar 2018

Flerkulturelt hytte-Norge

Selv om den typiske hytte-eier i Norge er over 60 år gammel og norsk, viser en ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå at norsk hytte-eierskap likevel er mer flerkulturelt enn man kanskje skulle tro.

Det er omkring 460 000 hytter, sommerhus og helårsboliger som brukes som fritidsboliger i Norge. Av disse er nesten 42 000 eid av personer bosatt i Norge med utenlandsk bakgrunn. I alt 34 504 personer med bakgrunn fra 167 land. Oppland Arbeiderblad, som kommer ut i fylket med flest hytter i Norge, omtaler dette mangfoldet og skriver:

"Kanskje ikke uventet er det svensker og dansker som er vanligst å finne i det norske hyttemarkedet. Fra disse to gruppene har SSB registrert henholdsvis 6599 og 5445 hytteeiere. Amerikanerne kommer imidlertid like bak. Det er 5333 amerikanske hytteeiere i landet, og sammen har de hele 6600 eierandeler, hvilket er mer enn danskene har."

Nå er det slik at folk fra med utenlandsk bakgrunn ikke eier like mange hytter som andelen av befolkningen. Personer med bakgrunn fra andre land utgjør 27 prosent av befolkningen i Norge, men de eier godt under 10 prosent av hyttene. Det skyldes nok flere ting, både det at sannsynligheten for å arve en hytte i Norge er lavere når man har utenlands bakgrunn, men også det at mange folk med  bakgrunn fra et annet land velger å bruke ferien i hjemlandet fremfor å invertere i en hytte i Norge. Og med tanke på det er det jo ganske imponerende at folk med bakgrunn fra 167 ulike land eier en hytte i Norge.