mandag 8. januar 2018

49 000 nye jobber

I følge en helt ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå var det i overkant av 2,8 millioner jobber i Norge i 3. kvartal 2017, en økning på 49 000, eller 1,7 prosent, sammenlignet med 3. kvartal 2016. Det er veldig gledelige tall.

Dette er ny statistikk på to måter. Dels ved at tallene for antall jobber er helt oppdatert. Men også ny i den forstand at dette er en helt ny statistikk fra SSB. Vi har jo allerede tall for antall uten arbeid og vi har tall for andelen sysselsatte i befolkningen, viktige tall begge deler, men det nye her er at de bruker innrapporteringen gjennom a-ordningen til å måle utviklingen i antall arbeidsforhold i Norge og antall lønnstagere. SSB skriver:

"Formålet med den nye statistikken er å belyse utviklingen i Norge, målt ved endringer i antall arbeidsforhold (jobber) og antall lønnstakere (personer), samt gi tabeller over utviklingen på regionalt nivå (kommuner og fylker) i tillegg til utviklingen på landsnivå."

Det har vært vekst i antall jobber i alle fylker det siste året. Antall arbeidsforhold økte mest i Finnmark med 3,2 prosent fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017, fulgt av Oslo og Troms med henholdsvis 3,1 og 2,2 prosent. Det var lavest vekst i Rogaland med 0,5 prosent. Dette kan ha sammenheng med at det har vært en nedgang i antall jobber i olje- og gassvirksomhet det siste året. Om de næringene som har opplevd sterkest vest det siste året skriver SSB at:

"Forretningsmessig tjenesteyting (som bl.a. omfatter utleie av arbeidskraft) og bygg og anlegg er næringene med sterkest vekst i antall arbeidsforhold i perioden fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. I de tre første kvartalene i 2017 var veksten henholdsvis 4,7, 5,81 og 6,9 prosent i forretningsmessig tjenesteyting når vi sammenligner med samme kvartal året før. I bygg og anlegg lå veksten over 5 prosent i alle de tre kvartalene."

Dagens Næringsliv hadde en informativ sak om disse nye tallene for noen dager siden, der Høyres finanspolitiske talsmann pekte på det gledelige i at tallene viser at det nå flere ungdom kommer i jobb og jobbveksten nå er dobbelt så høy i privat sektor som i offentlig sektor:

"Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup mener de ferske SSB-tallene viser at utviklingen går i riktig retning. – Det er svært gledelig at det er skapt nærmere 50.000 nye jobber det siste året, at flere unge kommer i jobb og at jobbveksten er dobbelt så høy i privat sektor sammenlignet med offentlig sektor, sier han til NTB."

1 kommentar :

  1. Takk for en håndfull statistikk fra arbeidsmarkedet. Hilsen.

    SvarSlett