onsdag 31. januar 2018

Norges viktigste handelspartnere

Nå når vi skal oppleve et flott kongelig besøk fra Storbritannia kan det jo passe å trekke frem en helt fersk artikkel om hvilke land som er Norges viktigste handelspartnere. Artikkelen handler om norsk eksport og import i 2017 og står på Statistisk Sentralbyrås nettsider.

Den slår fast at i 2017 importerte Norge varer for 683 milliarder kroner og eksporterte for 843 milliarder kroner. Hvis vi inkluderer all eksport av varer fra Norge, også olje og gass fra sokkelen, er Storbritannia det landet som kjøper mest fra Norge. SSB skriver:

"Dersom vi inkluderer varer fra sokkelen eksporterte vi som tidligere år mest til Storbritannia, etterfulgt av Tyskland og Nederland. I 2017 eksporterte vi råolje og naturgass til Storbritannia til en samlet verdi av nesten 143 milliarder kroner, noe som er en økning på 15 prosent fra året før. Etter flere år med nedgang i verdien av råoljeeksporten til Storbritannia, økte den med 6 prosent i 2017. Eksportverdien av naturgass endte på 61,5 milliarder kroner i 2017, noe som er en oppgang på 30 prosent fra 2016."

Det er også mye annet interessant om norsk varehandel med utlandet i artikkelen. Vi kan for eksempel lese at det går bra med eksporten av fisk og fiskevarer til både USA og Kina. Fra 2012 har eksportverdien av fiskevarer til USA mer enn firedoblet seg, og verdien økte i 2017 til 5,4 milliarder kroner. Tilsvarende økning i eksportverdien til Kina var på 56 prosent, noe som gjorde at de i 2017 importerte fiskevarer for 3,3 milliarder kroner.

Hva så med importen til Norge? Vi importerer klart mest fra EU-land. I 2017 utgjorde vareimporten fra EU nesten 399 milliarder kroner, eller 60 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer. Denne importen består av mange ulike typer varer. SSB trekker blant annet frem biler, og skriver dette om bilimporten fra EU-land:

"Eksempelvis importerte vi i overkant av 11 000 personbiler fra Sverige til en verdi av 3,8 milliarder kroner i fjor, noe som er en økning på 52 prosent fra året før. Tyskland er imidlertid det landet vi importerte flest personbiler fra. I 2017 importerte vi mer enn 60 000 tyske personbiler, noe som representerte 29 prosent av den totale personbilimporten til Norge."

Men er det ikke slik at Kina dominerer stadig mer når det gjelder norsk import? Svaret er at Kina ikke stod for mer en 9 prosent av norsk import, men Kina har en svært dominerende posisjon innenfor datamaskiner og forbrukerelektronikk som mobiltelefoner og nettbrett:

"I 2017 importerte vi varer fra Kina for i alt 67 milliarder kroner, eller 9 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer. De viktigste importvarene fra Kina var telekommunikasjonsapparater og databehandlingsutstyr. Eksempelvis kom nesten tre av fire mobiltelefoner fra Kina i 2017, en andel som har vært stabil de siste tre årene. Når det gjelder import av bærbare PC-er, kom nesten 90 prosent fra Kina i fjor. Tilsvarende tall for nettbrett var 83 prosent."

Hva så med USA? Importen fra USA var i 2017 bare litt mindre enn importen fra Kina, omlag 7 prosent. Og mest datamaskinene og mobiltelefonene våre kommer fra Kina, kjøper vi fly og biler i USA:

"Importen fra USA utgjorde 46 milliarder kroner (...), eller 7 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer. De største importverdiene fra USA er innenfor produktgruppene kjøretøyer og andre transportmidler. I 2017 importerte vi eksempelvis fly til en samlet verdi av 7,7 milliarder kroner. Videre importerte vi i overkant av 16 000 personbiler for nesten 7 milliarder kroner."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar