mandag 29. januar 2018

Økt digitalt ambisjonsnivå i kommunene

For noen uker siden gjennomførte analyseselskapet Ny Analyse en undersøkelse om digitalisering i norske kommuner på oppdrag fra IT-selskapet Evry. Undersøkelsen kan leses her

Den viser helt oppsiktsvekkende forbedringer når det gjelder hva kommunene mener de vil få av gevinster når de digitaliserer innbyggertjenester og interne arbeidsprosesser. I en artikkel om undersøkelsen i Kommunal Rapport, under overskriften "Amisjonsnivået for digitalisering øker kraftig", skriver Kolbjørn Haarr i Evry at:

"Andelen av norske kommuner som forventer gevinster fra digitalisering, øker fra 24 prosent i 2016 til 64 prosent i 2017. Dette viser en undersøkelse som NyAnalyse nylig har gjennomført for EVRY. Undersøkelsen viser dessuten at kommunene øker både sitt ambisjonsnivå og forventningene om at digitalisering vil medføre omlegging og forenkling av arbeidsrutiner. Andelen som svarte positivt på sistnevnte, har økt fra 23 og 68 prosent."

Han skriver videre at:

"Målet om bedre og brukerrettete tjenester avspeiler seg også i kommunenes forventninger. I 2016 ventet 23 prosent at digitalisering vil medføre omlegging og forenkling av arbeidsrutiner, mens 22 prosent forventet at digitale løsninger ville medføre raskere saksgang og kortere svartid. Årets undersøkelse viser at nær 64 prosent av kommunene forventer økt kvalitet på tjenestene, og nær 70 prosent forventer forenkling av arbeidsrutiner og raskere saksgang. Det er en formidabel framgang."

Jeg tror det er flere grunner til at kommunene nå melder om et markant høyere ambisjonsnivå. Den viktigste grunnen er nok at kommunene selv har prioritert digitaliseringstiltak høyere i sine egne planer og gitt dem en mer strategisk plass. Men det kan også ha sammenheng med at samarbeidet mellom stat og kommune om digitalisering har blitt langt bedre enn før. 

For noen dager siden hadde vi i Kommunal- og moderniseringsdepartementet et svært godt møte med KS og noen av de mest ambisiøse kommunene der de fortalte om hvordan den nye kommunale finansieringsordningen for IKT-prosjekter skal brukes. De har nettopp lansert nye nettsider der de beskriver ordningen og hvordan den skal brukes av norske kommuner. Der ligger det også en liste over prosjekter som er til behandling. 

Her har staten og kommunene gått sammen om et nytt virkemiddel som både vil bidra til flere og bedre digitaliseringsprosjekter, men også til at vi gjenbruker og deler det som allerede finnes, slik at vi får mest mulig ut av de pengene som brukes.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar