mandag 15. januar 2018

Finn ut hvem som sitter i statlige råd og utvalg

Staten har mange styrer, råd og utvalg som utfører viktige oppgaver for forvaltningen og for samfunnet. Noen organer fatter konkrete avgjørelser. Andre organer utreder hvordan vi skal forholde oss til ulike utfordringer og  fremmer forslag til vedtak. Og noen organer er der for å gi forvaltningen tilgang til spesialisert kompetanse, og er et viktig supplement og korrektiv.

Det betyr at det naturligvis også er interessant hvem som sitter i de ulike statlige organene og bidrar med sin tid og kompetanse. Det har det ikke alltid vært så enkelt å finne ut av. Ikke at det er hemmelig på noen måte, og det er lenge siden slike oversikter bare fantes på papir. Alle styrene, rådene, nemdene og utvalgene er utnevnt i all offentlighet og kan oppspores på nettet, men det har ikke vært så praktisk som det burde være å finne frem. Det har rett og slett ikke vært noen god samlet og søkbar oversikt over hverken organene eller medlemmene der.

Den nye databasen for statlige styrer, råd og utvalg gjør noe med dette. Her kan man både søke seg frem til de ulike organene og finne ut hvem som sitter der, men man kan også søke på personnavn. Det er i alt 350 ulike organer i databasen, som også har data noen år tilbake i tid. 238 av disse er organer som er aktive i dag. Og det er nesten 13 000 personer i denne databasen. 2525 av disse personene er med i organer som er aktive i dag. Det er blitt et nyttig og godt digitalt verktøy for alle som er opptatt av dette.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar