torsdag 4. januar 2018

Ny arbeidsgiverportal i staten

I dag deltok jeg på en flott lansering av den nye arbeidsgiverportalen i staten. En nettportal som samler lover, regler, nyheter, verktøy og fagstoff som er relevant og nyttig for ledere og HR-medarbeidere i statlige virksomheter.

For virksomheter i privat sektor og for kommuner og helseforetak er det helt vanlig å ha en slik støtte på arbeidsgiverområdet, både i form av informasjon på nettet og fagpersoner man kan få råd og veiledning fra, gjennom en medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. For statsforvaltningens virksomheter er dette imidlertid en nyskaping. Men allerede i den første versjonen av portalen som ble lansert i dag er det imponerende hvor mye konkret innhold som er kommet på plass.

Tidligere har Kommunal- og moderniseringsdepartementet hatt et ansvar for å bidra med støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere, men nå tar Difi over denne rollen. Den nye arbeidsgiverportalen er viktig del av det tjenestetilbudet Difi skal levere. Portalen har også en tjeneste for erfaringsdeling mellom statlige virksomheter. I en statsforvaltning som ofte opptrer unødig sektorisert håper vi dette kan bli et viktig bidrag til å dele kunnskap og erfaringer på tvers av etater og sektorgrenser.

En hovedgrunn til å styrke og tydeliggjør arbeidsgiverrollen i staten er de omstillingene mange statlige virksomheter nå står foran. Arbeidsgiverportalen vil bidra til at virksomhetene kan gjennomføre disse på en god måte. Statsforvaltningen er først og fremst de menneskene som jobber der og den kompetansen de har, og bruker hver dag til beste for samfunnet. Vi er avhengige av å beholde og rekruttere dyktige og motiverte medarbeidere. Det er mye lettere å få til dersom vi gjennomfører omstilling og endring på forutsigbar, ryddig og profesjonell måte.

Dette er også et eksempel på et godt digitaliseringstiltak, i den forstand at den nye portalen er en digital selvbetjeningsløsning som gjør at det blir langt lettere for ledere og hr-medarbeidere i virksomhetene å finne frem selv til relevante og oppdaterte lover, regler og fagstoff selv. Og så er det naturligvis ikke slik at man kan digitalisere og automatisere alt som har med arbeidsgiveransvaret å gjøre. Det er mange problemstillinger som fortsatt vil kreve mennesker med erfaring og spesialisert fagkompetanse. Men nettopp ved å lage en slik portal der man lettere finner frem selv, vil både virksomhetene og Difi kunne fjerne noen tidstyver og bruke den beste fagkompetansen der det er mest bruk for den.

Informasjon om statlig arbeidsgiverpolitikk, fagsider og ulike verktøy vil ligge åpent tilgjengelig for alle på Arbeidsgiverportalen. Ansatte i staten, og andre som bruker statens regelverk, vil finne informasjon her. Veiledningstjenesten, og tjenesten for erfaringsdeling, vil kun være tilgjengelig for statlige arbeidsgivere, ledere og HR-medarbeidere.