fredag 15. desember 2017

På verdenstoppen i julemusikk pr innbygger

I julen hører vi på musikk som har med jul å gjøre. Men hvor stor andel av musikken vi kjøper og strømmer er egentlig julemusikk nå i desember? Og hvor i verden er det man er mest glad i musikk som handler om jul?

The Economist har funnet svarene på dette. De har fått statistikk fra Spotify fra 35 land for hva som ble spilt de to månedene frem til første juledag i 2016. Den viser at de 13 mest populære julemelodiene i alt ble avspilt en milliard ganger:

"The 13 most popular Christmas songs on Spotify, a music-streaming service, have amassed 1bn plays between them. The most popular of them, “All I Want for Christmas Is You”, written in 15 minutes and recorded by Mariah Carey in 1994, accounts for 210m of those plays. It has earned over $60m in royalties since its release."

Tallene viser at det er ganske stor variasjon mellom ulike land når det gjelder hvor stor andel av musikken vi hører på som har julen som tema.  Norge og Sverige ligger i den internasjonale verdenstoppen:

"The data demonstrate that music lovers in Sweden and Norway listen to festive tunes most frequently. One in every six songs they streamed on Spotify during December last year received this classification (the list includes some 1,500 Christmas songs performed in English and local languages). By contrast, during the same period in Brazil—a country with a comparable proportion of Christians—just one song in 150 was Christmas-themed."

Ser man på grafen over ser man at det i Sverige (og jeg antar at det er ganske likt i Norge) er slik at det gjennom hele desember er slik at over 10 prosent av alle sanger som strømmes på Spotify har juletema. Og på julaften og i dagene rund er vi oppe i over 20 prosent. Til sammenligning ligger land som Frankrike og Spania på godt under 5 prosent gjennom det meste av desember og kommer bare så vidt over på julaften.