onsdag 13. desember 2017

Gode møter i Brussel

I anledning en stor konferanse i Brussel på torsdag som markerer avslutningen på Estlands halvårlige formannskapsperiode i EU (som jeg kommer tilbake til her på bloggen),  brukte jeg onsdagen på å ha en rekke møter med sentrale folk som jobber med oppfølgingen av EUs digitale agenda og gjennomføringen av EUs digitale indre marked.

Norge deltar aktivt i diskusjonene om og utformingen av ulike deler av det digitale indre markedet i EU, noe som gjør at vi alltid blir tatt godt imot og har gode diskusjoner om temaer der vi har felles utfordringer og interesser. Dessuten har vi svært dyktige folk på EU-delegasjonen vår i Brussel som har god oversikt over alt som foregår i EU og ivaretar norske interesser på en utmerket måte, og også er gode til å sette sammen tettpakkede møteprogrammer av høy kvalitet. Trond Helge Bårdsen var derfor til stor støtte og hjelp.

Jeg møtte blant annet generaldirektør Gertrud Ingestad i DG Digit, som har mye av gjennomføringsansvaret når EU vedtar felles digital politikk, Carl-Christian Buhr som er nestleder i kabinettet til EU-kommisær Marya Gabriel som har ansvaret for Digital Economy and Society. Og også et spennende møte med representanter for det påtropppende bulgarske formannskapet EU som tar over fra nyttår og som er opptatt av å følge opp alt det Estland har oppnådd på digitaliseringsområdet. Men jeg møtte også uavhengige kommentatorer og eksperter på det som skjer i EU nå, som norgesvennene Robert Madelin, som har vært i Norge flere ganger da han ledet digitaleringsdirektoratet DG Connect, og William Echikson (til høyre på bildet over) fra den frittstående tenketanken CEPS.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar