søndag 17. desember 2017

Nordisk, baltisk og europeisk digitalisering

Som nevnt her på bloggen for noen dager siden var jeg i Brussel i uken som gikk for å innlede på en stor konferanse som markerte avslutningen på Estlands periode som formannskapsland i EU Hovedtemaet var hva de har oppnådd når det gjelder realiseringen av det digitale indre markedet i EU. Konferansen ble presentert slik på hjemmesiden til arrangøren CEPS:

"Estonia is synonymous with transparent and efficient e-services - and the Estonian Presidency of the European Council aims to accelerate the adoption of a digital Europe. Since June, Estonia has lead negotiations on a series of important digital issues and hosted an extensive range of digital events, culminating in this high level summit in Brussels."

Estland har hatt veldig høye ambisjoner for sitt EU-formannskap på det digitale området og de har også fått til veldig mye av det de hadde ambisjoner om å gjennomføre. På konferansen var både Estlands statsminister Jüri Ratas og EU-kommisjonens visepresident Andrus Ansip blant åpningsinnlederne, og jeg hadde gleden av å være på podiet sammen med dem da konferansen åpnet. Her er en fin sak på regjeringens nettsider om hva som ble diskutert på konferansen. 

Konferansen dekke flere ulike områder der digitalisering er et sentralt tema og Norge var også representert ved skattedirektør Hans Christian Holte som innledet sammen med sin estiske kollega om samarbeid om forenkling og digitalisering av skatteinnkrevingen. Og også det norske e-helsedirektoratet var på konferanseprogrammet. Konferansen ble også støttet av det som kalles EEA Norway Grants, det vil si den støtten EØS-landene gir til økonomisk og sosial utvikling i EU-land, blant annet de baltiske landene. 

Min rolle på konferansen var å snakke om det nordisk-baltiske samarbeidet i Digital North, der vi har planer om å vise vei når det gjelder å gjennomføre digitale forenklinger og forbedringer i praksis, slik det ble omtalt i erklæringen fra Oslo-møtet i april og fulgt opp i et ministermøte for de norske og baltiske digitaliseringsministrene i desember. Leser man EU-landenes Ministerial Declaration on eGovernment - the Tallinn Declaration fra oktober, der Norge også var med, vil man kjenne igjen mange av de samme temaene og målsettingene.

I mitt innlegg vektla jeg blant annet hvordan de nordiske og baltiske landene kan ta på seg lederrollen når det gjelder å gjøre det enklere for innbyggerne i Norden å få tilgang til digitale tjenester på tvers av landegrensene. Blant annet ved å legge rette for at nordiske borgere kan bruke egne sikre elektronisk IDer som pålogging på offentlige nettsteder i andre land. 

Norden har jo lange tradisjoner når det gjelder å fjerne praktiske hindringer for kontakt på tvers av landegrensene. Vi innførte en nordisk passunion, der man slipper å vise pass når man krysser grensene, og et felles nordisk arbeidsmarked allerede på 1950-tallet. Lenge før EU gjorde tilsvarende ting gjennom det indre markedet. I en tid der vi er opptatt av å legge til rette for økt digital kommunikasjon, også på tvers av grensene, er det spennende om vi i Norden og Baltikum kan ha en lederrolle når det gjelder å utvikle og ta i bruk de praktiske og teknologiske løsningene som gjør dette mulig.