lørdag 30. desember 2017

Norske bedrifter henter innovasjonspenger i EU

EU-programmet Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. En del av dette programmet er innrettet mot små og mellomstore bedrifter. I følge en gladsak på Innovasjon Norges nettsider hevder norske bedrifter seg godt i konkurransen om disse EU-midlene til forsknings og innovasjon:

"12 bedrifter har hentet 210 millioner kroner i støtte til fase 2 i SMB-programmet i Horisont 2020 i år. Det er en dobling fra i fjor, og viser at Norge hevder seg godt i EUs «Champions League» for små og mellomstore bedrifter. - Norge gjør det i år like bra som Storbritannia, Irland og Sverige, og bedre enn Finland, Nederland og Israel, sier direktør for privat og offentlig innovasjon, Mona Skaret."


Nyhetssaken på Innovasjon Norges nettsider omtaler flere spennende norske bedrifter som har kommet igjennom nåløyet og får tilgang til EU-midler i SMB-programmet i Horisont 2020. det gjelder Trondheimsbedriften Signicat som er ledende i Norden på elektronisk identifisering. Signicats tjenester gjør det mulig å bekrefte identitet ved hjelp av e-ID eller digital verifisering av papir-ID. 

Drammensbaserte Piql tilbyr ultrasikker, langtids-datalagring på film, der data verken kan hackes, manipuleres eller slettes.  De sier dette om hva de vil gjøre med EU-støtten:

- Teknologien, utviklet med støtte fra Eurostars og SMB-programmet, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge, er allerede på plass. Med denne finansieringen fra EU vil vi kunne gå til markedet med tjenester som er solid forankret i kundens behov, sier Rune Bjerkestrand, administrerende direktør i Piql.

Tocircle Industries AS i Glomfjord utvikler og produserer kompressorer og turbiner, som blant annet anvendes i næringsmiddelindustrien til fritering og tørking og kan gi store besparelser i energibruken. Og de skriver om Kolberg Caspary Lautom som har produksjonsvirksomheten i Horten og skal utvikle YawSTOP, en enhet som  kobles til heisekraners løftekrok for rotasjon og posisjonering av hengende last og gjør løfteoperasjoner tryggere og mer effektive.

Norge deltar i dette EU-programmet på linje med EUs medlemsland. Det betyr at norske bedrifter kan søke, delta i konkurransen og motta støtte på samme måte som bedrifter i EU. I dette SMB programmet er det to faser. I fase 1 kan bedrifter motta 50 000 euro til markedsavklaring. De omtalte bedriftene har fått støte i fase 2 i programmet, som innebærer at de kan motta inntil 2,5 millioner euro går til gjennomføring og testing. Nåløyet er trangt, men som vi ser klarer norske bedrifter seg godt i konkurransen om disse forsknings- og innovasjonsmidlene.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar