søndag 31. desember 2017

2017: Mikrobryggerienes år i Europa

Man kan si mye bra om 2017. En av tingene The Economist peker på er den kraftige veksten antall mikrobryggerier. I en tid der ølsalget i Europa har flatet ut, og salget av øl i de mest øltørste landene faktisk har falt de siste årene (de drikker stadig mer vin), selges det stadig mer øl fra mikrobryggerier. The Economist skriver:

"But beneath this seemingly uneventful surface, change is, well, brewing: smaller and craft producers have been gaining market share at the expense of established brands. During the past six years, the number of microbrewing businesses in Europe has nearly tripled, surpassing the 7,000 mark for the first time in 2016."

Mens det for 10-15 år siden virket som om forbrukerne fikk stadig mer avanserte vinvaner, og satt pris på mangfold og særpreg, ble ølet mer og mer likt og kjedelig. Og de store globale kjedene kjøpte opp flere og flere slå lokale bryggerier. Men, som The Economist peker på, har dette endret seg kraftig. Bare i Storbritannia er det nå blitt 2200 mikrobryggerier. Og som kartet over viser er det på de britiske øyer, i Norden, i Sveits og i Tsjekkia det er flest mikrobryggerier i forhold til folketallet. Verden går fremover.