mandag 28. mai 2012

Den første fjernkontrollen

Om Flash-Matic og Eugene Polley
Fjernkontrollens far, Eugene Polley, døde forrige søndag, 96 år gammel. Han utviklet fjernkontrollen, "Flash-Matic remote" i 1955 for TV-apparat produsenten Zenith Electronics Corporation. Man må vel trygt kunne slå fast at TV-fjernkontrollen er en av oppfinnelsene som har hatt størst innvirkning på fritid og familieliv over hele verden de siste 50 årene.

New York Times har i sakens anledning en interessant artikkel om fjernkontrollens histore og teknologiske utvikling. Flash-Matic så ut som en revolver, men fungerte som en lommelykt. Ved å sende en lysstråle mot en av sensorene i de fire hjørnene på TV-apparatet kunne man skru TV-en på, skru den av, bla gjennom kanalene og skru av lyden. Dette siste var sentralt i markedsføringen, fjernkontrollen ble solgt som en måte å slippe unna irriterende reklame. I rød uthevet skrift i annonsen står det:

"You can also shut off long, annoying commercials while picture remains on screen!"

Problemet med fjernkontrollteknologi basert på lys var problemer i sollys. Allerede i 1956 kom det derfor en ny fjernkontroll, utviklet av Polleys kollega Robert Adler, som het Zenith Space Commander og som var basert på ultralyd i stedet for lys. Den ble en stor suksess, men introduserte et annet, men lignende problem: Enkelte andre lyder, for eksempel fra barns xylofoner, kunne få TVen til å skrifte kanal.

Det var først i 1980 at den infrarøde fjernkontrollen ble lansert. Man gikk med andre ord tilbake fra lyd til lys i fjernkontrollen, og det er den infrarøde teknologien som dominerer fremdeles, der vi må peke på TV-appratet akkurat som med Eugene Polleys Flash-Matic i 1955. I dag finnes det riktignok også muligheter for å bruke både bluetooth og WiFi. Netttilkoblede TVer kan for eksempel styres av en smarttelefon eller en iPad uten at de trenger å være i samme rom. Men fortsatt dominerer den gode gamle fjernkontrollen som stort sett gjør det samme som den har gjort i over 50 år.

Nå er det ikke slik at alt som har med TV å gjøre er analogt og går langsomt. Mye tyder på at digitaliseringen av innhold og distribusjon og konvergensen mellom internett, telekom og TV, vil føre til langt større endringer i tiden som kommer. Et godt eksempel på dette, som ble omtalt i New York Times søndag, er hvordan Silvio Berlusconis TV-imperium Mediaset sliter stadig mer med både kunder, konkurrenter og med regulatoriske myndigheter.