torsdag 17. november 2022

Utenforskap varer kort - eller veldig lenge

Norge har høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, men er samtidig kjennetegnet av at når folk havner utenfor arbeidsmarkedet så kommer de enten i jobb igjen raskt, eller så forblir de utenfor.

Dette fenomenet har Statistisk sentralbyrå sett på en stor undersøkelse som de omtaler i artikkelen "Få kommer i jobb etter langt utenforskapder de slår fast at:

"Få er utenfor i flere år, for så å komme tilbake i jobb, utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak. Personer som faller utenfor blir der som oftest enten kortvarig, eller permanent."

SSB følger 2,9 millioner personer i aldersgruppen 18-66 år fra 2015 og har sett på hvordan deres forhold til arbeidsmarkedet har utviklet seg gjennom disse årene. Og har sett spesielt på hva som kjennetegner de som har falt utenfor i løpet av denne perioden:

"222 200 personer, eller 8 prosent av personene fulgt i rapporten, var utenfor alle 6 årene i perioden 2015–2020. De hadde følgende typiske kjennetegn:
  • Mottakere av uføretrygd
  • Aldersgruppen 50–61 år i 2015
  • Kvinner
  • Grunnskole som høyeste oppnådde utdanningsnivå og lite utdanningsbevegelser i perioden
  • Overrepresentasjon av innvandrere" 
I den store gruppen av 2,9 millioner er det også 34 000 som var i arbeid eller utdanning, men som havnet i utenforskap i begynnelsen av perioden, og som det har vært mulig  å følge videre for å se hvor raskt de kommer tilbake i arbeid. Enten så skjer det raskt eller ikke i det hele tatt er det nedslående svaret:

"Over 34 400 personer var sysselsatt , under utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak i 2015, og falt
utenfor i minst 4 sammenhengende år etterpå. Bare 10 prosent av disse var i aktivitet igjen i 2020. Av de som var mottakere av uføretrygd i 2015, forble hele 88 prosent utenfor hele resten av perioden. Til sammenligning var om lag en tredjedel av de registrerte arbeidsledige i 2015 utenfor bare det året, mens 11 prosent var utenfor i alle 6 årene."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar