torsdag 11. august 2022

Ungdommen og sosiale medievaner

Bør vi være bekymret over ungdommen. Kanskje ikke mer eller mindre enn samfunnet alltid har vært urolig for om ungdommen er verre enn før. Men bør vi være bekymret over at ungdommen bruker stadig mer tid i sosiale medier?

Da kan de først være et poeng å finne ut om det faktisk er slik av ungdom bruker mer tid i sosiale medier enn for noen år siden, og hva det i så fall er de bruker tid på. Jeg kom over en helt ny undersøkelse fra Pew research, gjengitt i The Economist, om 13-17 åringers sosiale medievaner i 2014 og 2022. Dette er ungdom i USA, og det kan være noen forskjeller, men fullstendig ulikt er det neppe.

Et viktig hovedfunn er at ungdom brukte sosiale medier mye i 2014, men enda mye mer nå. Kategoriene som blir brukt er "almost continually", "several times a day" og "about once a day", og The Economist slår fast at:

"Overall, young Americans are online much more than their counterparts were eight years ago. The share of youngsters who are “almost constantly” online has roughly doubled, from 24% in 2014-15 to 46% now. Another 48% use the internet “several times a day”. Despite this, most believe they spend the right amount of time on social media. Only 36% think they are on it too much,"

Men hvile sosiale medietjenester er mest brukt. Det er veldig endret siden 2014, og den største forskjellen er at Facebook har gått fra å være helt dominerende til å bli en av de mindre kanalene. Mens godt voksne og eldre har flokket til Facebook har ungdommen funnet nye tjenester. The Economist skriver:

"YouTube, one of the oldest platforms in the survey, is the most liked: 95% have used it at least once; a fifth of those are on it “almost constantly” and 77% use the app daily. Not bad for a 17-year-old platform. Facebook, just one year older than YouTube, is nonetheless a dinosaur in comparison. When Pew last polled teens in 2014-15, Facebook was the most popular social-media platform, used by 71% of respondents. Now only 32% say they have ever used it. Teens now shun text-heavy apps, such as Facebook, Tumblr and Twitter."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar