mandag 9. september 2019

Et forsøk på å spå valgresultatet

Det er i hvert fall ikke lettere å spå valgresultatet ved årets kommunevalg enn ved tidligere valg. Det virker som det i år er mer fragmentering og til at protester mot det bestående går i flere retninger samtidig. Dessuten tror jeg partienes evne til å mobilisere "egne" velgere på valgdagen er en enda større usikkerhet i år enn det pleier å være, særlig for Arbeiderpartiet og Høyre.

Men jeg må jo prøve meg med noen tips, og publisere rett før resultatene kommer, og ikke i etterkant som for to år siden (da jeg faktisk var ganske treffsikker).  Mine tips for kommunevalget i år, og her bryr jeg meg ikke om desimaler, er AP: 24, H: 21, SP: 15, FrP: 8, MDG: 8, SV: 6, KrF: 4, V: 4 og R: 3 prosent. Da er det også noen få prosent i igjen til bygdelister og bompengelister som kan gjøre det godt i enkelte kommuner.

For en mer inngående gjennomgang av gjennomsnitt av nasjonale målinger, lokale målinger og egne valgtips, kan jeg anbefale Jan Arild Snoens analyse i Minerva (riktignok bak en betalingsmur, men Minerva er det verdt å betale for). Og har man gått glipp av de 521 meningsmålingene som er offentliggjort i løpet av valgkampen, og kommentarer og analyser av disse, er det naturligvis alltid mulig å oppsøke Pollofpolls.no. Der vil det dessuten være løpende oppdaterte valgresultater utover valgnatten også.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar