søndag 12. februar 2017

Dansk digitalisering rammer Postnord

I en serie artikler den siste tiden har den svenske avisen Dagens Nyheter beskrevet krisen i det svensk-danske postselskapet Postnord. Postverket i Sverige og Danmark rammes som postverkene i mange andre land av vi kommuniserer digitalt i stedet for å sende brev. Det som er litt spesielt i denne saken er at den offensive danske digitaliseringspolitikken, med satsing på sikker digital post for innbyggerne, får mye av skylden.

Da de svenske og danske postverkene fusjonerte i 2009 og  ble til Postnord var det nok tenkt som et offensivt grep, blant annet for å kunne vokse internasjonalt. Men på det tidspunktet var det også blitt en etablert sannhet at digitaliseringen var i ferd med å ta vekk mye av brevpostmarkedet og kom til å ta enda mer, for eksempel innenfor distribusjon av aviser og reklame.

Denne utviklingen var i gang for fullt i 2009 og jeg blogget om papirpostens kollaps i 2010. Og så blogget jeg igjen i 2012 om hvordan man for å spare penger og gjøre hverdagen enklere for innbyggerne burde ta i bruk løsninger for sikker digital post på områder der vanlig epost ikke egner seg. For eksempel når stat og kommune sender ut brev og dokumenter med sensitive personlige opplysninger.

Nå er det akkurat dette som har skjedd. I Norge er det nå 368 offentlige virksomheter som sender sikker digital post og 1,5 millioner innbyggere som har sikker digital postkasse. Det er nesten en million flere enn det var ved inngangen til 2016. Og i Danmark, der de har hatt en sikker digital postkasse for innbyggerne enda litt lenger enn i Norge, begynner digitaliseringsgevinstene å få merkbare effekter. Det merkes som en gevinst på offentlige budsjetter, penger som kan brukes på andre og viktigere formål.

Men for Postnord som tidligere fraktet brev fra det offentlige ut til innbyggerne merkes det også i form av lavere inntekter. Og fordi det særlig er Danmark som har en offensiv digitalisering på dette området, mens Postnord er eid 60 prosent av den svenske staten, er det økende bekymring blant svenske politikere over danskenes suksess med digital post. Dagens Nyheter skriver:

"Danmark bedriver en ”aggressiv digitaliseringspolitik” anser svenska politiker och pekar på att danska staten tvingat alla invånare att skaffa e-post. Svenska hushåll kan välja om de vill ha utskick från till exempel myndigheter digitalt eller med vanligt brev. I Danmark är resultatet att brevvolymerna flera år i rad sjunkit kraftigt och därmed intäkterna till Postnord. De första nio månaderna 2016 gick danska verksamheten med förlust, minus 481 miljoner kronor. Svenska verksamheten, där brevvolymerna sjunker i långsammare takt, redovisade en vinst på 337 miljoner kronor."

Og på fredag la Postnord frem sitt årsregnskap for 2016. Det viste et samlet tap i Danmark, inkludert store nedskrivninger, på hele 1,9 milliarder kroner. Brevvolumet falt siste året 10 prosent i Sverige og 23 prosent i Danmark. Og når Dagens Nyheter omtaler denne utviklingen er det igjen danskenes offensive digitaliseringspolitikk som får mye av skylden:

"Den medvetna politiken i Danmark har gjort landet till sannolikt världens mest digitaliserade. Det betyder att vanliga brev minskar kraftigt i antal. Enligt Postnord har mängden brev i Danmark minskat med 90 procent sedan år 2000."

De fleste svenske avisartiklene jeg har sett om saken virker mer opptatt av hvordan posten skal reddes enn av at Sverige henger etter danskene når det gjelder bruk av digital post. Jeg tror for så vidt at begge temaer er viktige, men det vil være lurt å bli enda mer opptatt av hvordan offentlig kommunikasjon kan digitaliseres ytterligere, og samtidig erkjenne at dette også betyr at det blir sendt færre brev og kommer lavere portoinntekter fremover.