fredag 24. februar 2017

Ber om å bli slått sammen

Det er en interessant artikkel i Aftenposten i dag der ordførere fra flere partier uttaler seg om ønsker og forventninger til Stortingets videre behandling av ulike kommunesammenslåinger. Hittil har vi hørt mest i media fra de få kommunene som stortingsflertallet vil slå sammen, men som har vedtatt noen annet lokalt. Noen er derfor skuffet. Men det at et flertall i Stortinget vil bruke kommunereformen til å slå sammen enkelte kommuner som ikke har bedt om det, og som hindrer en fornuftig regional løsning med flere kommuner, kan neppe overraske noen som har fulgt med i prosessen.

Artikkelen i Aftenposten handler ikke om disse. Den handler om ordførere og andre kommunepolitikere som ber Stortinget gå lenger i å gjennomføre sammenslåinger, også der kommuner er uenige. Det kan være kommuner der de har vedtatt at de ønsker en sammenslåing, men der en av naboene ikke vil. Eller der man ikke kom i mål med den lokale prosessen, men ser at den situasjonen man har i dag ikke er bærekraftig når det andelen yrkesaktive går ned, når antall innbyggere over 80 år snart vil øke betydelig og utgiftene til helse og eldreomsorg vil gå kraftig opp - og når man skal rekruttere nye fagpersoner til viktige velferdstjenester .

Jeg tror at det i tiden som kommer vil vise seg at det er ganske mange som egentlig skulle ønske at Stortinget gikk lenger i å vedta sammenslåinger. Noen av disse lokalpolitikerne er som sagt intervjuet i Aftenposten i dag. De tilhører ulike politiske partier og de ber om flere sammenslåinger. Jeg er særlig fascinert av varaordfører i Narvik Geir-Ketil Hansen fra SV, som åpenbart har hatt lite gjennomslag i eget parti så langt. For han har dette å si om kommunereformen sett fra Narvik:

"– Jeg er meget opprørt. Og provosert. I mine 35 år som politiker, også på Stortinget, har jeg ikke sett noe verre enn dette, sier han til avisen Fremover. – Jeg hadde trodd at når regjeringen satte i gang prosjektet med en kommunereform, så var også dens utgangspunkt den ville ta steget helt ut og samle Ofoten. Ofoten er den mest næringssvake regionen i hele Nordland, påpeker han. – Med utgangspunkt i det fylkesmannen hadde skissert; en samling av Evenes, Narvik, Ballangen og Tysfjord, var vi godt i gang med flere prosjekt for å få vekst for en samlet region. Vi skal ta vårt ansvar for regionen, men da må vi ikke bli møtt av et regelrett slag i ansiktet, sier han."

I Loppa kommune i Finnmark er det Høyres ordfører Steinar Halvorsen som mener det er uansvarlig å ikke slå sammen kommunen, selv om han vet det er et upopulært standpunkt. Han sier til Aftenposten:

– Det er rett og slett galskap for Loppa å stå alene. Jeg er utrolig skuffet på vegne av Loppa-samfunnet, sier ordfører Steinar Halvorsen (H). Han er ikke redd for å legge seg ut med sine egne. Til tross for et stort nei-flertall blant egne innbyggere mot sammenslåing med Alta, ba han Stortinget om å tvangssammenslå Loppa med Alta. – Jeg blir nok ikke gjenvalgt, sier han lakonisk. – Men slik kan jeg kan ikke tenke. Det enkleste hadde vært å være populist og følge folkemeningen. Som ordfører har jeg god innsikt. Og jeg vet at Loppa om kort tid ikke er i stand til å greie seg alene, sier han og ramser opp: – Vi har én person ansatt i barnevernet. Når vedkommende har ferie, så er barnevernet i realiteten nedlagt. Og Loppa er en kommune som trenger et godt barnevern, sier han. – Vi har et samarbeid med Hasvik om barnevern. Men når det er akutt behov hos oss, så er ikke alltid at Hasvik kan hjelpe. Også Hasvik har én person i barnevernet. – Det samme gjelder plan- og næringsetaten. Også der har vi én ansatt. Kommunen stopper nesten opp når det er ferie eller sykdom. Saksbehandlingen kan ta evigheter.

Det er nok mange av de som sitter med ansvaret som tenker på samme måte. Hvis man ser på befolkningsutviklingen framover, de neste 10-20 årene, så er det mange av disse små kommunene som har en krevende situasjon i dag med små fagmiljøer, som vil få det enda mer krevende. 

Nå er det heldigvis slik at prosessen ikke er over. Hvis kommunen har vært sent ute er det fullt mulig å gjøre lokale vedtak og også mulig å be Stortinget om å beslutte sammenslåing i vår. Og uansett må kommunereformen fortsette også i neste periode.