torsdag 27. november 2014

Folkemengdens bevegelse

Årets julegaveidé til folk som er mer enn vanlig opptatt av norsk befolkningsstatistikk er utvilsomt Espen Søbye og Statistisk Sentralbyrås bok Folkemengdens Bevegelse 1735-2014. SSB skriver på sine nettsider at:

Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet er en historisk gjennomgang av Norges befolkning sett gjennom en befolkningstabell. Med utgangspunkt i en enkelt, men omfangsrik tabell, gjør forfatter Espen Søbye reisen gjennom Norges historie. Han vil gi et oversiktsbilde av den norske befolkningen gjennom tidene."

En tabell som viser befolkningsutviklingen helt fra 1735 og frem til i dag, med antall fødte, døde, innvandrede og utvandrede har naturligvis stor historisk verdi. Og poenget med boken er å beskrive både hvordan tallene ble samlet inn og hva fallene egentlig viser for eksempel om levekår og helse,, slik at boken fungerer som en slags Norges-historie.

Jeg har ikke fått lest boken enda, men selve tabellen boken handler om finnes naturligvis også på nettet, på SSBs hjemmesider. Der kan man blant annet lese at det i 1735, første året vi har statistikk for, var 616 109 innbyggere i Norge. Da Grunnloven ble vedtatt i 1814 var Norge et spredt befolket land med 899 999 innbygger. Ved unionsoppløsningen i 1905 var folketallet økt kraftig og hadde nådd 2 303 595. Da 2. verdenskrig tok slutt i 1945 var det 3 075 084 innbyggere. Fire millioner innbyggere ble passert i 1975. Og i 2012 ble det fem millioner av oss. Første januar 2014 hadde vi blitt 5 109 056 personer, og alt tyder på at den kraftige veksten vil fortsette i tiden som kommer.