fredag 28. november 2014

Årets digitale tjeneste

En av de mest hyggelige tingene som hører med jobben som statssekretær er at jeg noen ganger blir spurt om å dele ut priser til noen som har gjort noe bra. Vi hører jo med jevne mellomrom om ting som ikke er bra nok, men det er ikke alltid vi er flinke nok til å løfte frem og lære av det som holder høy kvalitet..

I dag fikk jeg lov til å dele ut DIFIs pris til årets digitale tjeneste. Tidligere har det blitt delt ut priser til beste offentlige nettsteder, men i år har de vurdert kvaliteten på digitale offentlige tjenester, for det er jo først og fremst tjenestene brukere flest er opptatt av, ikke virksomhetenes hjemmesider. Juryen som har vurdert 52 ulike kandidater har vært satt sammen av folk fra både offentlig og privat sektor. Vinneren ble Husbankens løsning for å søke om bostøtte. Juryens begrunnelse var:

"Vinneren av prisen for årets digitale tjeneste utmerker seg ved å tilby en klar forenkling av søknadsprosessen for sine brukere. De oppnår dette ved å kombinere godt design, klart språk og smart bruk av teknologi. Tjenesten er svært ryddig og oversiktlig. Språket er imøtekommende og brukerrettet, og tjenesten er lagt opp slik at den fungerer som en skriftlig samtale mellom etaten og brukeren. Teknologien brukes smart ved å hente inn relevant informasjon fra andre registre, og ved å tilpasse spørsmålene etter brukerens situasjon. Juryen utfordrer etaten til å sile ut ikke-relevante søkere tidligere i søkeprosessen. Det gjenstår også noe arbeid med å tilby presise ledetekster og relevante hjelpetekster til komplekse felt. Årets prisvinner viser vei for andre offentlige etater ved å utnytte de mulighetene som digitalisering gir for forenkling og økt brukervennlighet. Prisen for årets digitale tjeneste går til Husbanken og deres løsning for søknad om bostøtte."

E-søknad for bostøtte er utviklet for å forenkle og effektivisere søknadsprosessen, både for søkerne og for de kommunale saksbehandlerne. Den elektroniske søknaden sparer kommunene for anslagsvis 50 000 saksbehandlingstimer når den er tatt i bruk fullt ut. Det betyr en frigjøring av kompetanse og arbeidstid som i stedet kan brukes på oppgaver som er virkelig krever de ansattes kompetanse.

De som har laget tjenesten har hatt som mål at informasjon som det offentlige allerede har, ikke skal være nødvendig å skrive inn. Søkeren skal raskt få en indikasjon på om bostøtte kan innvilges og også få guiding underveis i utfyllingen. Et sentralt premiss er tilrettelegging for «mobile first», altså å rette løsningen mot mobile brukerflater først og pc deretter. 

Husbankens direktør Bård Østensensen holdt en flott tale da han mottok prisen og ga også velfortjent ros til Oslo kommune for å være pilotkommune for utvikling av den nye løsningen. Og vinnertjenesten kan man se her.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar