onsdag 15. desember 2010

McKinsey om sosiale medier i bedrifter

Siste nummer av McKinsey Quarterly har med en interessant undersøkelse om  investeringer i sosiale medier gir noen dokumenterbare gevinster for bedrifter. Hvor store og hva slags gevinster det er i så fall snakk hvis man bruker bedriftens tid og penger på blogger, sosiale nettverk, podcasts og wikier?

Er det kanskje slik at sosiale medier er noe alle tror de må ha, men som det foreløpig er umulig å måle konkrete effekter av? Omtrent som da PCene gjorde sitt inntog i bedrifter for tre tiår siden og økonomen Robert Solow i 1987, etter å ha forsket på effektene, måtte konkludere med at:

“You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics.”

Nå ble det utover 90-tallet målt store positive effekter av investeringer i PCer, ikt-systemer og programvare, spesielt etter at internett kom, men det tok litt tid. Man snakket om alle de positive effektene lenge før noen klarte å måle dem. Og slik er det kanskje med sosiale medier også? For å få svaret på om de som har tatt sosiale medier i bruk aktivt har opplevd noen produktivitetsgevinster, har McKinsey intervjuet 3249 bedriftsledere på øverste ledergruppenivå får å få deres vurdering av om det er noen gevinster.

Av bedriftene de har snakket med så er 1711 "developing", noe som vil si at de er i gang med sosiale medier, men det er ikke særlig integrert i det daglige arbeidet. 287 bedrifter er "internally networked organizations", noe som vil si at de bruker web 2.0-verktøy på innsiden av bedriften, men ikke utad. 100 bedrifter er "externally networked organizations", noe som vil si at de bruker sosiale medier til kontakt med kunder og partnere. Og 76 bedrifter, rundt 3 prosent av totalen, er "fully networked enterprizes", organisasjoner der man bruker sosiale medieteknologier på grensesprengende nye måter. McKinseys konklusjon er at investeringer i web 2.0-teknologier har svært stor betydning:

"New McKinsey research shows that a payday could be arriving faster than expected. A new class of company is emerging—one that uses collaborative Web 2.0 technologies intensively to connect the internal efforts of employees and to extend the organization’s reach to customers, partners, and suppliers. We call this new kind of company the networked enterprise. Results from our analysis of proprietary survey data show that the Web 2.0 use of these companies is significantly improving their reported performance. In fact, our data show that fully networked enterprises are not only more likely to be market leaders or to be gaining market share but also use management practices that lead to margins higher than those of companies using the Web in more limited ways." 

Nå sammenligner ikke denne rapporten faktiske regnskapstall eller markedsandeler, de viser bare hva  ledere selv mener at bedriften har oppnådd av gevinster. Men her er tallene til gjengjeld svært klare, de som gjør mest opplever store forbedringer på områder som raskere tilgang til informasjon, større medarbeidertilfredshet og lavere kostnader på kommunikasjon, markedsføring og reiser, blant annet. Det meste av tallmaterialet er åpent tilgjengelig på nettsiden. Vil man lese en interaktiv grafikk som ser på effektene av bedriftenes bruk av ulike verktøy som blogger, wikier, podcasts, video, mikroblogging og sosiale nettverk, må man registrere seg som bruker på nettsiden til McKinsey.

6 kommentarer :

 1. Men hva tror du selv da? :-)

  Bør alle bedrifter være i sosiale medier? Når 97 % av bedriftene i Norge har under 20 ansatte (gamle tall, sorry) og dermed sannsynligvis ikke har så sterkt brand, bør de da prioritere å bruke ressurser på dette?

  Eller er det litt som 'IT doesn't matter' (du linker jo til Nick Carr) her, hvor det ikke gir noen strategisk fordel å være på sosiale medier, siden alle er der (eller vil være der i fremtiden: tok jo litt før alle kontorene fikk PCer også), mens det heller bare er en gigantisk ulempe å ikke være der?

  SvarSlett
 2. @Yosh: Ja, i motsetning til mange it-folk liker jeg Nicholas Carr og tror han har rett i mye av den underliggende logikken. It har gått fra å ikke være der, til å få egne budsjetter, avdelinger og sjefer, og til å være over alt og derfor bli usynlig igjen. Det er vanskeligere å finne en strategisk differensiator når alt er standardisert og mye kan tilbys gratis av en av dine konkurrenter.

  Men jeg tenker at sosiale medier/Web 2.0 ikke er det samme som it. Det er en måte å kommunisere på, både innad og utad. Og her er det stort rom for tjenesteinnovasjon fortsatt.

  Om alle bedrifter skal være der vet jeg ikke, jeg vil tro at de fleste skal være der i en aller annen grunnleggende forstand (slik alle må ha en webside), men at det ikke er slik at alle kan gjøre noe unikt eller differensierende, eller trenger bruke masse ressurser på å utvikle en egen strategi.

  SvarSlett
 3. Takk for kjapt og godt svar :-)

  (Jeg er forøvrig helt enig med deg)

  SvarSlett
 4. Interessant lesning. Og jeg synes at Yosh kommentar over her er veldig viktig: mange bedrifter har bare ikke kapasitet, selv om de gjerne har mange kulturelle komponenter på plass (nærhet til kunder, personlig tilstedeværelse, høy grad av læring).

  Nå er vel ikke ANFOs undersøkelse (nevnt i DN artikkel og på ANFO-seminar. Finner ingen lenke) fra i høst like omfattende og stiller ikke de samme spørsmålene, men de norske annonsørene opplever sjelden negative virkninger av deltakelse i sosiale medier. Det er bare det at norske bedrifter sjelden har lyst til å betale for det...

  SvarSlett
 5. 3 år etter så er det veldig intr å lese McKinseys siste kvartalsrapport om bedrifter og ledere og hvorfor det er så viktig å ta i bruk - og bruke sosiale medier.

  http://hanspetter.info/2013/02/mckinsey-anbefaler-ledere-a-bruke-sosiale-medier/

  SvarSlett
 6. 3 år senere er det derfor veldig intr å lese siste rapport fra McKinsey som klart peker på konkrete egenskaper selskapers leder og ledelse bør besitte når det kommer til bruk av sosiale medier.

  http://hanspetter.info/2013/02/mckinsey-anbefaler-ledere-a-bruke-sosiale-medier/

  Skal bli intr å se hvor lang tid det tar før flere selskaper utnytter dette strategisk - blant både små og store selskaper.

  Vennlig hilsen, Hans-Petter

  SvarSlett