torsdag 14. oktober 2021

Slutt etter 8 år

Så var det slutt. Åtte år som statssekretær i Kommunal- og moderniseringdepartementet sammen med fire ulike statsråder er over. Embetsverket som ønsket Bjørn Arild Gram velkommen til departementet som ny sjef kommer til å være akkurat like lojale og faglig etterrettelige  som de har vært mot oss. Noen av dem som stod i køen og tok imot synes sikkert det var bra med et skifte, andre stemte på oss, men det spiller ingen rolle hva de mener selv. Alle vil bidra til å spille den nye politiske ledelsen så god som mulig. Slik er forholdet mellom politikk og embetsverk i Norge, og det skal vi være veldig glade for. 

Når Norge skifter politisk kurs er det få personer som minster jobben: En håndfull politikere som tape valg (i KMD var det to statsråder, Nikolai og Linda, fire statssekretærer og to politiske rådgivere) Alle de andre blir. Med en ny regjeringserklæring betyr det at både mål og virkemidler på noen områder vil være andre enn før. Og på områder der politikken ikke legges helt om kan likevel hva som er høyt prioritert og lavt prioritert bli helt annerledes. 

Noen saksområder og avdelinger vil oppleve at de blir mer sentrale enn før, fordi de har fagkunnskap, virkemidler eller budsjettposter som er helt sentrale for at en ny regjering skal levere på målene i regjeringsplattformen. Andre vil oppleve at de får langt mindre oppmerksomhet enn før, fordi de ikke er like viktige for denne regjeringens prosjekt som for Solberg-regjeringen. Begge deler kan være krevende for byråkratene i et departement, men generelt er det tross alt morsommere å få politisk oppmerksomhet enn å ikke få det.

Selv er jeg glad for at det ble Bjørn Arild Gram som blir ny kommunalminister når det først ble en AP/SP-regjering, og jeg er ganske sikker på at embetsverket også tenker at blant dem som kunne vært aktuelle er Bjørn Arild en en som er godt utrustet for å klare jobben, og særlig den kommunale og regionale delen. Han har vært statssekretær i Finansdepartementet, kom fra jobben som valgt KS-leder og er vant til å samarbeide på tvers av partier, forvaltningsnivåer og sektorer for å finne løsninger. Så blir det spennende å se om områder som modernisering, digitalisering av offentlig sektor, statlig forvaltningspolitikk. bærekraftsarbeidet, regjeringskvartalet. personvern, den digitale grunnmuren, arbeidet med å tilgjengeliggjøre og dele data eller EUs digitale programmer vil få like mye oppmerksomhet. 

Navnebyttet fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til Kommunal og distriktsdepartementet er nok et signal om andre tider. De samme er valget om å ikke lenger ha statsråd i regjeringen som har digitaliseringsminister i tittelen. Det blir interessant å se hvor mye dette betyr. Selv skal jeg i hvert fall ikke ha noen sentral rolle i den debatten. Jeg er ute av regjeringsapparatet, ikke blant de som skal jobbe i opposisjon fra Stortinget, men skal rett og slett finne meg en annen jobb. Jeg er veldig takknemlig for det jeg har fått lov til å være med på de siste åtte årene. Jeg tror vi har vist at politikk ikke bare handler om luftige slagord og manglende gjennomføring, men at det er mulig å gå til veldig mye på to stortingsperioder hvis man vet hva man vil, evner og prioritere og får til et godt samspill med alle de flinke folkene man får lov til å jobbe sammen med - både politikere og byråkrater.

Jeg håper jeg får anledning til å fortsette med å fornye, forenkle og forbedre Norge, men det blir i en annen virksomhet og en annen rolle.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar