onsdag 27. oktober 2021

Dette er Norge 2021

Som faste lesere av denne bloggen vil vite er jeg en stor fan av Statistisk Sentralbyrås nettsider og statistikkbanker, Der kan man grave seg ned i statistikk om alle slags mer eller mindre obskure aktiviteter og samfunnsområder.

Men så vil kanskje noe spørre: Finnes det ikke noe enklere som man kan bla seg igjennom og der man finner statistikk om noen overordnede samfunnsområder? Litt som en bok? Ja, før i tiden var det jo noe som het "Statistisk Årbok". Den har tiden løpt fra, men noe litt enklere. En form for statistisk håndbok?

Og svaret er at, ja, det finnes. En bok, som også finnes som digital bok, på omkring 100 sider. Og som heter "Dette er Norge 2021" Men statistikk om det overordnede i det norske samfunnet:  Eller som SSB selv skriver på nettsiden sin:

"Blir vi flere eller færre i Norge, går vi fortsatt på kino og jobber det flest i offentlig sektor? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge». Her får du kunnskap om utviklingen i det norske samfunnet og beskrivelser av sammenhenger og tendenser. Foruten oppdateringer med de nyeste publiserte tallene er, naturlig nok, også årets utgave preget av utslagene pandemien har hatt i samfunnet. Det viktigste er likevel å gi et oversiktsbilde og vise de lange linjene. Dette er Norge 2021 er gratis og kan bestilles på e-post: salg-abonnement@ssb.no Skriv hvor mange eksemplarer du trenger."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar