tirsdag 5. oktober 2021

Covid-19. Det reelle antall døde

Jeg har også tidligere vært inne på gapet mellom de offisielle tallene for covid-19 dødsfall og de beregningene man kan gjøre basert på hvor mange flere døde det er enn vanlig i ulike land. Da har man et tall som ligner langt mer på det reelle antall døde av covid-19.

I noen veldig få land, blant annet Norge, er det slik at dette tallet på "overskuddsdødsfall" er lave enn antall døde av covid. Noe som tyder på at alle smitteverntiltakene har hatt en effekt også når det gjelder å forebygge også andre sykdommer og dødsårsaker. Folk vasker hendene oftere og lever sunnere enn vanlig. Slik er det også i Danmark. Australia, New Zealand, Sør Korea og Taiwan, men veldig få andre steder.

Det vanlige er at det er langt flere døde sammenlignet med en normaltilstand, men at bare en del av dødsfallene har covid-19 som registrert dødsårsak. The Economist har de sist månedene fulgt dette løpende, og har daglige oppdaterte tall. Nå i oktober er det slik at det offisielle antallet døde av koronaviruset er 4,9 milloner mennesker globalt, mens de mener at det reelle tallet må være mellom 10  og 19 millioner mennesker, og beregner det til å være 16,3 millioner. Det er 3,3 ganger høyere enn det offisielle tallet. The Economist skriver:

"Rather than trying to distinguish between types of deaths, The Economist’s approach is to count all of them. The standard method of tracking changes in total mortality is “excess deaths”. This number is the gap between how many people died in a given region during a given time period, regardless of cause, and how many deaths would have been expected if a particular circumstance (such as a natural disaster or disease outbreak) had not occurred. Although the official number of deaths caused by covid-19 is now 4.9m, our single best estimate is that the actual toll is 16.3m people. We find that there is a 95% chance that the true value lies between 10.1m and 19m additional deaths."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar