torsdag 26. mars 2020

Smittespredning og eksponentiell vekst (2)

Jeg har nevnt tidligere at det foregår en stor underrapportering av reelle smittetall for koronasmittede. Men også når vi bruker de innrapporterte tallene forteller de noe ganske interessant om eksponentiell vekst. Om hvordan de underliggende doblingene gjør at det virker som det går veldig sakte i begynnelsen, når tallene er lave, men så går veldig, veldig fort.

I dag, 26. mars passerte antall registrerte smittede i verden 500 000 personer. Det gir jo en god anledning til å sammenligne lineær og eksponentiell vekst, og se forskjellen. Hvis veksten var lineær ville 100 000 nye smittede bli langt til etter et fast antall dager, for eksempel hver 20, dag. Da ville det ta 100 dager å nå 500 000 korona-smittede personer i verden og 100 dager til å nå en million.

Eksponentiell vekst fungerer helt annerledes, noe grafene over også viser. Da er det fordoblingene som kommer ved regelmessige intervaller, noe som gjør at antallet skyter i været stadig raskere. I følge den globale statistikken var det 6. mars antall smittede i verden passerte 100 000. Da var de alle fleste i Kina. 200 000 ble passert 18. mars, 12 dager senere. Så tok det bare fire dager, til 22. mars før 300 000 ble passert. 400 000 ble passert 24, mars og i dag, 26. er vi kommet opp i 520 000, Over 100 000 nye smittede på under to dager.

Nå er det ikke en helt jevn eksponentiell vekst vis ser. Effektive tiltak i mange land demper veksten en hel del, mens mer testing bidrar til vekst i tallene. Begge deler er gode nyheter, men de påvirker statistikken motsatt vei. Med den veksttakten vi ser nå vil neste dobling, til en million smittede, ta 5-6 dager. Og bare 5-6 dager til, omkring palmesøndag, kan vi ha nådd to millioner. Og slik vil det fortsette helt til tiltakene overvinner spredningen, og presser kurven nedover.

Samme type beregning kan man gjøre for korona-relaterte dødsfall, som i følge den globale statistikken er kommet opp i 24 000 i løpet av dagen. Hvis vi ser på tidslinjen ser vi at de første 5000 ble nådd 12. mars. Vi var oppe i 10 000 syv dager senere, på 19. mars. 15 000 ble passert med klar margin 23. mars, fire dager senere. Mens vi ytterligere to dager etter, i går 25 mars, passerte 20 000. Allerede i morgen passerer vi 25 000 døde globalt, med klar margin. Også her virker det som doblingene kommer hver 5-6. dag. Det betyr av verden når 50 000 døde om under en uke, 100 000 døde rundt palmesøndag. og hvis veksten fortsetter vil vi nå en million døde globalt innen utgangen av april.

Nå virker det som de fleste land har bestemt seg for at dette er en utvikling de ønsker å bruke ganske kraftfulle virkemidler for å unngå. Og erfaringene fra blant annet Norge ser ut vil å vise at det er fullt mulig å bremse denne veksten og få en langt flatere utvikling.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar