onsdag 25. mars 2020

Donald Trump vs. Tony Fauci

Vi lever i svært uvanlige tider. Pandemien dominerer mediebildet, politikk og stort sett alt annet i samfunnet. Og i en situasjon som denne er det naturligvis langt mer oppmerksomhet enn vanlig om myndighetenes informasjon, analyser, råd og reguleringer. Så stor at det holdes faste pressekonferanser hver dag der landets politiske ledere og den faglige helseekspertisens toppledelse sammen forteller om situasjonen.

Spenningsfeltet mellom fag og politikk er alltid et interessant og viktig tema, også når verden er mer normal, men det er naturligvis ekstra interessant å følge med på dette i en tid mer stor usikkerhet om effekten av ulike tiltak, og hvordan helsetiltak balanseres mot andre samfunnshensyn. Er det slik at politiske lederes beslutninger avviker fra helsemyndighetenes råd? At de er mer inngripende? Eller mer forsiktige enn de faglige rådene?

Dette er spørsmål mediene har vært opptatt av her i Norge, men også i Sverige og i Storbritannia har dette vært et tema de siste dagene. Men ingen steder er interessen for sammenhengen, eller mangel på sammenheng, mellom faglige råd og politiske tiltak og politisk retorikk så stor som i USA. Et av spenningsmomentene der er om Tony Fauci, den 79 år gamle lederen for National Institute of Allergy and Infectious Diseases vil være til stede sammen med Donald Trump på pressenkonferansen. Og hvis han er der: hvor langt går han i å korrigere presidentens egne analyser av prognosene.

Maureen Dowd, politisk kommentator i New York Times, har skrevet om Tony Fauci og hans fantastiske karriere som leder for instituttet siden 1984, da Ronald Reagan var president i USA og arbeidet for å bekjempe AIDS var det det viktigste. Siden har han vært med på SARS, Ebola, svineinfluensa og mye annet under seks forskjellige presidenter. Men han har nok aldri før vært så tydelig som nå på at presidentens vurderinger av situasjonen ikke er helt på linje med den faglige ekspertisens analyser. Men Dr Fauci insisterer på at det går fint å si ting presidenten ikke liker å høre:

"Dr. Fauci chuckled at speculation that he was banished due to his habit of pushing back on Trump’s hyperbolic and self-serving ad-libbing. “That’s kind of funny but understandable that people said, ‘What the hell’s the matter with Fauci?’ because I had been walking a fine line; I’ve been telling the president things he doesn’t want to hear,” he said. “I have publicly had to say something different with what he states. “It’s a risky business. But that’s my style, Maureen. You know me for many years. I say it the way it is, and if he’s gonna get pissed off, he’s gonna get pissed off. Thankfully, he is not. Interestingly.”

Har Tony Fauci blitt for frittalende i ulike intervjuer i media i det siste og derfor fjernet fra de daglige pressemøtene? Han har vært borte i noen dager, men i dag var han heldigvis tilbake. Til stor glede for alle som mener det er viktig med gode faglige analyser og råd. og og til stor glede for alle som synes det er interessant å studere samspillet mellom fag og politikk.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar