tirsdag 13. august 2019

Dette er Norge 2019

Her på bloggen er jeg noe over gjennomsnittet opptatt av statistikk om ulike fenomener og trender, både i Norge og i utlandet. Og ganske ofte dukker jeg ned i Statistisk Sentralbyrås nyhetssaker, tabeller og statistikkbank for å synliggjøre ulike størrelsesforhold og utviklingstrekk. Det er spennende saker.

Men for de som ikke har tid eller lyst til å ta slike dypdykk finnes det en litt enklere måte å finne veldig gode statistiske fremstillinger av landet vi bor i. Den helter "Dette er Norge 2019", innholder grafer, tabeller og forklaringer, og har nettopp kommet i ny utgave. Det er en PDF-versjon her som kan lastes ned, men den kan også bestilles gratis i papirutgave på SSBs nettside.

Det begynner med fremstillinger av befolkningsutviklingen, inkludert alderssammensetning, innvandring, fruktbarhet, ekteskap, skilsmisser, levealder og dødsårsaker. Så kommer det en del statistikk om utdanning, arbeid og likestilling. Deretter følger oversikter over inntekt, formue og ulikhet, og hvordan forbruket har endret seg gjennom noen tiår, både når det gjelder hvor stor andel av inntekten vi bruker på mat, bolig og transport, men også hvordan preferansene når det gjelder mat og drikke har forandret seg.

En bra ting med denne boken er at det ikke først og fremst handler om kortsiktige svingninger fra et kvartal til et annet, men om lange tidsserier, gjerne flere tiår. Det gjelder også grafene og tabellene over flere sider om boliger og fritidsboliger. Deretter følger det oversikter over helse og sosial trygghet i Norge, tall for bruken av ulike kulturtilbud og oversikt over medieutviklingen, ved særlig vekt på bruken av medier fra omkring 1995 og frem til i dag, en periode med enorme endringer. Så kan vi lese om transport, reiser og trafikksikkerhet, oversikter over kriminalitetsutviklingen i Norge og om oppslutningen ved valg i Norge, også sammenlignet med andre land.

Da er det et par viktige temaer som gjenstår i fremstillingen av hvordan Norge ser ut. Det gjelder for det første verdiskaping og næringsliv. Hvordan BNP-vekst, eksport, import og handelsbalanse har utviklet seg, hvordan næringsstrukturen har vært i kraftig endring og hvilke næringer som har flest nyetableringer og nedleggelser. Det er også interessante fremstillinger av utviklingen innenfor både primærnæringene, industrien og tjenestesektoren. Og så avsluttes det hele med noen oversikter over natur og miljø, inkludert energibruk og avfall.

En slik oversiktsbok kan naturligvis ikke dekke alt som er viktig og spennende, så jeg vil forsette mine dypdykk i ulike statistikker, men som en overordnet oversikt over utviklingstrekk på mange viktige samfunnsområder, er dette en helt utmerket fremstilling.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar